Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 94


Luku 94

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 2. elokuuta 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon ja Jared Carter nimitetään kirkon rakennuskomiteaksi.

1–9 Herra antaa käskyn talon pystyttämisestä presidenttikunnan työtä varten. 10–12 Kirjapaino on rakennettava. 13–17 Tiettyjä perintöosia määrätään.

1 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, aystäväni: Käskyn minä annan teille, että teidän on ryhdyttävä työhön suunnitellaksenne ja valmistellaksenne Siionin bvaarnan kaupungin alkua ja perustamista tänne Kirtlandin maahan minun huoneestani alkaen.

2 Ja katso, se täytyy tehdä sen akaavan mukaan, jonka minä olen antanut teille.

3 Ja ensimmäinen tontti eteläpuolella pyhitettäköön minulle presidenttikunnalle rakennettavaa taloa varten, presidenttikunnan työhön ilmoitusten vastaanottamisessa ja apresidenttikunnan palvelutyöhön kaikissa kirkkoon ja valtakuntaan liittyvissä asioissa.

4 Totisesti minä sanon teille, että se tulee rakentaa sisämitoiltaan viisikymmentäviisi jalkaa leveäksi ja kuusikymmentäviisi jalkaa pitkäksi.

5 Ja siinä tulee olla alakerta ja yläkerta sen mallin mukaan, joka annetaan teille tämän jälkeen.

6 Ja se tulee pyhittää Herralle sen perustuksesta lähtien pappeuden järjestyksen mukaan, mallin mukaan, joka annetaan teille tämän jälkeen.

7 Ja se tulee pyhittää kokonaan Herralle presidenttikunnan työhön.

8 Ettekä te saa sallia minkään aepäpuhtaan tulla sen sisälle; ja minun bkirkkauteni on siellä; ja minä itse olen siellä.

9 Mutta jos siihen tulee jotakin aepäpuhdasta, minun kirkkauteni ei ole siinä; enkä minä ole siinä läsnä.

10 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Toinen tontti eteläpuolella pyhitettäköön minulle talon rakentamiseksi minulle kirjoitusteni akäännöksen ja kaiken muun, mitä minä käsken teidän painaa, bpainotyötä varten.

11 Ja sen tulee olla sisämitoiltaan viisikymmentäviisi jalkaa leveä ja kuusikymmentäviisi jalkaa pitkä; ja siinä tulee olla ala- ja yläkerros.

12 Ja tämä talo tulee pyhittää kokonaan Herralle sen perustuksesta lähtien kaiken sen painotyötä varten, mitä minä käsken teidän painaa, niin että se on pyhä, tahraton, kaikessa sen mallin mukaan, joka teille annetaan.

13 Ja kolmannelta tontilta palvelijani Hyrum Smith saakoon perintöosansa.

14 Ja ensimmäiseltä ja toiselta tontilta pohjoisenpuolella palvelijani Reynolds Cahoon ja Jared Carter saakoot perintöosansa,

15 jotta he voivat tehdä työn, jonka minä olen heille antanut: olla komitea minun talojeni rakentamista varten käskyn mukaan, jonka minä, Herra Jumala, olen antanut teille.

16 Näitä kahta taloa ei saa rakentaa, ennen kuin minä annan teille käskyn niistä.

17 Enkä minä nyt anna teille enempää tällä kertaa. Aamen.