Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 25


Luku 25

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830 (ks. OL 24 johdanto). Tässä ilmoituksessa ilmaistaan Herran tahto Emma Smithille, profeetan vaimolle.

1–6 Emma Smith, valittu nainen, on kutsuttu auttamaan ja lohduttamaan miestään. 7–11 Hänet on kutsuttu myös kirjoittamaan, selittämään kirjoituksia ja valitsemaan lauluja. 12–14 Vanhurskaiden laulu on Herralle rukous. 15–16 Tässä ilmoituksessa esitetyt kuuliaisuuden periaatteet soveltuvat kaikille.

1 Kuule Herran, Jumalasi, ääntä, kun minä puhun sinulle, Emma Smith, tyttäreni; sillä totisesti minä sanon sinulle: Kaikki, jotka aottavat vastaan minun evankeliumini, ovat poikia ja tyttäriä minun bvaltakunnassani.

2 Minä annan sinulle tahtoani koskevan ilmoituksen; ja jos sinä olet uskollinen ja avaellat bhyveen polkuja minun edessäni, minä varjelen henkesi ja sinä saat cperintöosan Siionissa.

3 Katso, sinun asyntisi on annettu sinulle anteeksi ja sinä olet valittu nainen, jonka minä olen bkutsunut.

4 Älä nurise sellaisen tähden, mitä et ole nähnyt, sillä se on salattu sinulta ja maailmalta, mikä on minun viisauteni mukaista, tulevaisuutta varten.

5 Ja sinun kutsumuksesi virkana on alohduttaa palvelijaani Joseph Smith nuorempaa, miestäsi, hänen ahdingoissaan tyynnyttävin sanoin, sävyisyyden hengessä.

6 Ja sinun tulee mennä hänen mukanaan, kun hän menee, ja olla hänelle kirjurina, kun hänellä ei ole ketään kirjurina, niin että minä voin lähettää palvelijani Oliver Cowderyn, minne tahdon.

7 Ja sinut aasetettakoon hänen kättensä alla selittämään kirjoituksia ja kehottamaan kirkkoa, sen mukaan kuin minun Henkeni sinulle antaa.

8 Sillä hän panee akätensä sinun päällesi, ja sinä saat Pyhän Hengen, ja sinun tulee käyttää aikasi kirjoittamiseen ja oppiaksesi paljon.

9 Eikä sinun tarvitse pelätä, sillä sinun miehesi tukee sinua kirkossa, sillä hänen akutsumuksensa koskee sitä, jotta sille bilmoitettaisiin kaikki asiat, jotka minä tahdon, sen uskon mukaan.

10 Ja totisesti minä sanon sinulle, että sinun tulee panna pois ase, mikä on tästä bmaailmasta, ja cetsiä sitä, mikä on paremmasta.

11 Ja sinulle annetaan myös tehtäväksi valmistaa pyhien alaulujen kokoelma, sen mukaan kuin sinulle annetaan, mikä on minulle mieluisaa, käytettäväksi minun kirkossani.

12 Sillä minun sieluni on mieltynyt asydämen blauluun; niin, vanhurskaiden laulu on minulle rukous, ja siihen vastataan siunauksella heidän päällensä.

13 Ja nyt, ylennä sydämesi ja riemuitse ja pysy liitoissa, jotka olet tehnyt.

14 Jatka asävyisyyden hengessä ja varo bylpeyttä. Anna sielusi iloita miehestäsi ja kunniasta, joka hänelle tulee.

15 Pidä minun käskyni alati, niin sinä saat avanhurskauden bkruunun. Ja ellet tee niin, cet pääse sinne, missä minä olen.

16 Ja totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että tämä on minun aääneni kaikille. Aamen.