Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 56


Luku 56

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 15. kesäkuuta 1831. Tässä ilmoituksessa Ezra Thayrea nuhdellaan siitä, ettei hän ole noudattanut aiempaa ilmoitusta (”käskyä”, johon viitataan jakeessa 8), jonka Joseph Smith oli saanut häntä varten ja jossa Thayrelle annettiin ohjeita hänen velvollisuuksistaan Frederick G. Williamsin maatilalla, missä hän asui. Seuraavassa ilmoituksessa myös peruutetaan Thayren kutsu mennä Missouriin Thomas B. Marshin kanssa (ks. OL 52:22).

1–2 Pyhien täytyy ottaa ristinsä ja seurata Herraa saavuttaakseen pelastuksen. 3–13 Herra käskee ja peruuttaa, ja tottelemattomat karkotetaan pois. 14–17 Voi rikkaita, jotka eivät auta köyhiä, ja voi köyhiä, joiden sydän ei ole särkynyt. 18–20 Siunattuja ovat köyhät, jotka ovat puhdassydämisiä, sillä he perivät maan.

1 Kuulkaa, oi te ihmiset, jotka atunnustatte minun nimeäni, sanoo Herra, teidän Jumalanne; sillä katso, minun vihani on syttynyt kapinallisia vastaan, ja he saavat tuntea minun käsivarteni ja minun suuttumukseni kansakuntia kohtaavana brangaistuksen ja vihan päivänä.

2 Ja se, joka ei ota aristiänsä ja bseuraa minua ja pidä minun käskyjäni, se ei pelastu.

3 Katso, minä, Herra, käsken; ja se, joka ei atottele, berotetaan pois minun hyväksi näkemänäni aikana, sen jälkeen kun minä olen käskenyt ja minun käskyäni rikotaan.

4 Sen tähden minä, Herra, käsken ja aperuutan kuten hyväksi näen; ja kaikki tämä tulee bkapinallisten vastattavaksi, sanoo Herra.

5 Sen tähden minä peruutan käskyn, joka annettiin palvelijoilleni aThomas B. Marshille ja Ezra Thayrelle, ja annan uuden käskyn palvelijalleni Thomasille, että hänen tulee lähteä joutuin matkaan Missourin maahan, ja palvelijani Selah J. Griffinin tulee myös lähteä hänen mukaansa.

6 Sillä katso, minä peruutan käskyn, joka annettiin palvelijoilleni Selah J. Griffinille ja Newel Knightille, Thompsonissa olevan kansani uppiniskaisuuden ja sen kapinoiden tähden.

7 Sen tähden palvelijani Newel Knight jääköön heidän luokseen; ja kaikki, jotka haluavat lähteä ja jotka ovat murtuneita minun edessäni, saavat lähteä ja antaa hänen johdattaa heidät maahan, jonka minä olen määrännyt.

8 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että palvelijani Ezra Thayren täytyy tehdä parannus aylpeydestään ja itsekkyydestään ja totella edellistä käskyä, jonka minä olen antanut hänelle siitä paikasta, jossa hän asuu.

9 Ja jos hän tekee tämän, koska maata ei saa jakaa, hänet määrätään vielä lähtemään Missourin maahan;

10 muuten hänen tulee saada maksamansa raha ja lähteä paikasta ja hänet on aerotettava pois minun kirkostani, sanoo Herra Jumala Sebaot;

11 ja vaikka taivas ja maa katoavat, nämä sanat eivät akatoa vaan toteutuvat.

12 Ja jos palvelijani Joseph Smith nuoremman täytyy maksaa raha, katso, minä, Herra, maksan sen hänelle takaisin Missourin maassa, jotta ne, joilta hän saa, voivat saada takaisin korvauksen sen mukaan, mitä he tekevät;

13 sillä sen mukaan, mitä he tekevät, he saavat, nimittäin maina perintöosikseen.

14 Katso, näin sanoo Herra minun kansalleni: Teillä on paljon tehtävää ja paljon, mistä tehdä parannus; sillä katso, teidän syntinne ovat tulleet minulle, eikä niitä ole annettu anteeksi, koska te yritätte noudattaa omaa aneuvoanne.

15 Eivätkä teidän sydämenne ole tyytyväisiä. Ettekä te noudata totuutta vaan anautitte vääryydestä.

16 Voi teitä arikkaita, jotka ette halua bantaa omaisuudestanne cköyhille, sillä teidän drikkautenne turmelevat teidän sielunne; ja tätä te valitatte rangaistuksen ja tuomion ja suuttumuksen päivänä: eSadonkorjuu on ohi, kesä on päättynyt, ja minun sieluni on pelastamatta!

17 Voi teitä aköyhiä, joiden sydän ei ole särkynyt, joiden mieli ei ole murtunut ja joiden vatsa ei ole kylläinen ja jotka ette estä käsiänne tarttumasta toisten ihmisten tavaroihin; joiden silmät ovat täynnä bahneutta ja jotka ette tahdo tehdä työtä omilla käsillänne!

18 Mutta siunattuja ovat aköyhät, jotka ovat puhdassydämisiä, joiden sydän on bsärkynyt ja joiden mieli on murtunut, sillä he saavat nähdä Jumalan cvaltakunnan tulevan voimassa ja suuressa kirkkaudessa heidän pelastuksekseen; sillä dmaan rehevyys on heidän.

19 Sillä katso, Herra tulee, ja hänen apalkkansa on hänen mukanaan, ja hän maksaa jokaiselle, ja köyhät riemuitsevat;

20 ja heidän jälkeläisensä perivät amaan polvesta polveen aina ja ikuisesti. Ja nyt minä lakkaan puhumasta teille. Aivan niin. Aamen.