Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 6


Luku 6

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829. Oliver Cowdery aloitti työnsä Mormonin kirjan käännöskirjurina 7. huhtikuuta 1829. Hän oli jo saanut jumalallisen ilmoituksen siitä, että profeetan todistus niistä levyistä, joihin Mormonin kirja oli kaiverrettu, oli tosi. Profeetta kysyi Herralta urimin ja tummimin kautta ja sai tämän vastauksen.

1–6 Herran vainion työmiehet pelastuvat. 7–13 Ei ole suurempaa lahjaa kuin pelastuksen lahja. 14–27 Todistus totuudesta tulee Hengen voimalla. 28–37 Katsokaa Kristukseen ja tehkää hyvää jatkuvasti.

1 Suuri ja ihmeellinen työ on tulemaisillaan julki ihmislapsille.

2 Katso, minä olen Jumala; ota varteen minun sanani, joka on elävä ja väkevä, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se hajottaa sekä nivelet että ytimen; ota sen tähden varteen minun sanani.

3 Katso, vainio on jo vaalennut korjattavaksi; sen tähden se, joka haluaa korjata satoa, pankoon sirppinsä työhön kaikin voimin ja korjatkoon satoa niin kauan kuin päivä kestää, jotta kokoaisi sielullensa ikuisen pelastuksen aarteen Jumalan valtakunnassa.

4 Niin, jokainen, joka panee sirppinsä työhön ja korjaa satoa, on Jumalan kutsuma.

5 Sen tähden, jos sinä pyydät minulta, sinä saat; jos sinä kolkutat, sinulle avataan.

6 Nyt, koska sinä olet pyytänyt, katso, minä sanon sinulle: Pidä minun käskyni ja pyri tuomaan esiin Siion ja vahvistamaan sen asiaa;

7 älä etsi rikkauksia vaan viisautta, ja katso, Jumalan salaisuudet paljastetaan sinulle, ja silloin sinut tehdään rikkaaksi. Katso, se, jolla on iankaikkinen elämä, on rikas.

8 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Niin kuin sinä minulta haluat, niin sinulle tapahtuu; ja jos sinä haluat, sinä saat olla välikappaleena paljon hyvän tekemiseksi tämän sukupolven aikana.

9 Älä opeta tälle sukupolvelle mitään muuta kuin parannusta; pidä minun käskyni ja auta minun työni esiin tuomisessa minun käskyjeni mukaan, niin sinua siunataan.

10 Katso, sinulla on lahja, ja sinä olet siunattu lahjasi tähden. Muista, että se on pyhä ja tulee ylhäältä.

11 Ja jos sinä kysyt, sinä saat tietää salaisuuksia, jotka ovat suuria ja ihmeellisiä. Käytä siis lahjaasi, jotta saisit tietää salaisuuksia, jotta voisit johdattaa monia totuuden tuntemiseen, niin, saada heidät vakuuttuneiksi heidän teidensä erheellisyydestä.

12 Älä ilmaise lahjaasi kenellekään paitsi niille, jotka ovat sinun uskoasi. Älä suhtaudu kevytmielisesti pyhiin asioihin.

13 Jos teet hyvää, niin, ja pysyt uskollisena loppuun asti, sinä pelastut Jumalan valtakuntaan, mikä on suurin kaikista Jumalan lahjoista, sillä ei ole suurempaa lahjaa kuin pelastuksen lahja.

14 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Sinä olet siunattu sen vuoksi, mitä olet tehnyt, sillä sinä olet kysynyt minulta, ja katso, niin usein kuin olet kysynyt, olet saanut opetusta minun Hengeltäni. Ellei niin olisi tapahtunut, et olisi siinä, missä olet tällä hetkellä.

15 Katso, sinä tiedät, että olet kysynyt minulta ja että minä valaisin sinun mielesi; ja nyt minä sanon sinulle tämän, jotta tietäisit, että totuuden Henki on sinut valaissut;

16 niin, minä sanon sinulle, jotta tietäisit, ettei ole ketään muuta kuin Jumala, joka tuntee sinun ajatuksesi ja sydämesi aikeet.

17 Minä sanon sinulle nämä asiat todistukseksi sinulle, että sanat eli se kirja, jota olet kirjoittanut, on totta.

18 Ole siis uuttera, seiso uskollisesti palvelijani Josephin rinnalla, missä vaikeuksissa hän saattaakin olla sanan tähden.

19 Ojenna häntä hänen vioissaan ja ota itsekin vastaan ojennusta häneltä. Ole kärsivällinen, ole vakaa, hillitse itsesi; olkoon sinulla kärsivällisyyttä, uskoa, toivoa ja rakkautta.

20 Katso, sinä olet Oliver, ja minä olen puhunut sinulle halusi tähden. Vaali sen tähden näitä sanoja sydämessäsi. Pidä uskollisesti ja tunnollisesti Jumalan käskyt, niin minä ympäröin sinut rakkauteni käsivarsilla.

21 Katso, minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Minä olen se sama, joka tuli minun omieni luokse, eivätkä minun omani ottaneet minua vastaan. Minä olen valo, joka loistaa pimeydessä, eikä pimeys sitä käsitä.

22 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Jos haluat lisätodistuksen, muistele yötä, jolloin huusit minun puoleeni sydämessäsi, jotta saisit tietää totuuden näistä asioista.

23 Enkö minä puhunut asiasta rauhaa sinun mieleesi? Minkä suuremman todistuksen voit saada kuin todistuksen Jumalalta?

24 Ja nyt, katso, sinä olet saanut todistuksen, sillä koska minä olen kertonut sinulle asioista, joita kukaan ihminen ei tunne, etkö ole saanut todistusta?

25 Ja katso, minä annan sinulle lahjan, jos haluat minulta, kääntää niin kuin palvelijani Joseph.

26 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että on olemassa aikakirjoja, jotka sisältävät paljon minun evankeliumiani mutta jotka on pidetty salassa ihmisten jumalattomuuden tähden;

27 ja nyt minä annan sinulle käskyn, että jos sinulla on vilpitön halu – halu koota itsellesi aarteita taivaaseen – niin sinun tulee auttaa lahjallasi niiden minun kirjoitusteni osien valoon tuomisessa, jotka ovat olleet kätkettyinä pahuuden tähden.

28 Ja nyt, katso, minä annan sinulle sekä palvelijalleni Josephille avaimet tähän lahjaan, joka tuo valoon tämän palvelutyön; ja kahden tai kolmen todistajan suulla on jokainen sana vahvistettava.

29 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Jos he hylkäävät minun sanani ja tämän osan minun evankeliumistani ja palvelutyöstäni, te olette siunattuja, sillä he eivät voi tehdä teille enempää kuin minulle.

30 Ja vaikka he tekisivätkin teille niin kuin he ovat tehneet minulle, te olette siunattuja, sillä te saatte asua minun kanssani kirkkaudessa.

31 Mutta jos he eivät hylkää minun sanojani, jotka vahvistetaan annettavalla todistuksella, he ovat siunattuja, ja silloin teillä on iloa työnne hedelmistä.

32 Totisesti, totisesti minä sanon teille, kuten sanoin opetuslapsillenikin: Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni jonkin asian tähden, katso, minä olen siellä heidän keskellään – samoin minä olen teidän keskellänne.

33 Älkää pelätkö tehdä hyvää, poikani, sillä mitä te kylvätte, sitä te myös korjaatte; sen tähden, jos te kylvätte hyvää, te myös korjaatte hyvää palkaksenne.

34 Älä siis pelkää, pieni lauma; tehkää hyvää; yhdistykööt vaikka maa ja helvetti teitä vastaan, sillä ne eivät voi voittaa, jos teidät on rakennettu minun kalliolleni.

35 Katso, minä en tuomitse teitä. Menkää, älkääkä enää syntiä tehkö. Tehkää vakaasti työ, jonka minä olen käskenyt teidän tehdä.

36 Katsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa; älkää epäilkö, älkää pelätkö.

37 Nähkää haavat, jotka lävistivät minun kylkeni, sekä naulojen jäljet minun käsissäni ja jaloissani. Olkaa uskollisia, pitäkää minun käskyni, niin te saatte periä taivaan valtakunnan. Aamen.

Tulosta