Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 6


Luku 6

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa huhtikuussa 1829. Oliver Cowdery aloitti työnsä Mormonin kirjan käännöskirjurina 7. huhtikuuta 1829. Hän oli jo saanut jumalallisen ilmoituksen siitä, että profeetan todistus niistä levyistä, joihin Mormonin kirja oli kaiverrettu, oli tosi. Profeetta kysyi Herralta urimin ja tummimin kautta ja sai tämän vastauksen.

1–6 Herran vainion työmiehet pelastuvat. 7–13 Ei ole suurempaa lahjaa kuin pelastuksen lahja. 14–27 Todistus totuudesta tulee Hengen voimalla. 28–37 Katsokaa Kristukseen ja tehkää hyvää jatkuvasti.

1 Suuri ja aihmeellinen teko on tulemaisillaan julki ihmislapsille.

2 Katso, minä olen Jumala; ota varteen minun asanani, joka on elävä ja väkevä, bterävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se hajottaa sekä nivelet että ytimen; ota sen tähden varteen minun sanani.

3 Katso, avainio on jo vaalennut korjattavaksi; sen tähden se, joka haluaa korjata satoa, pankoon sirppinsä työhön kaikin voimin ja korjatkoon satoa niin kauan kuin päivä kestää, jotta kokoaisi sielullensa ikuisen pelastuksen aarteen Jumalan valtakunnassa.

4 Niin, jokainen, joka apanee sirppinsä työhön ja korjaa satoa, on Jumalan kutsuma.

5 Sen tähden, jos sinä apyydät minulta, sinä saat; jos sinä kolkutat, sinulle avataan.

6 Nyt, koska sinä olet pyytänyt, katso, minä sanon sinulle: Pidä minun käskyni ja apyri tuomaan esiin bSiion ja vahvistamaan sen asiaa;

7 älä aetsi brikkauksia vaan cviisautta, ja katso, Jumalan dsalaisuudet paljastetaan sinulle, ja silloin sinut tehdään rikkaaksi. Katso, se, jolla on eiankaikkinen elämä, on rikas.

8 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Niin kuin sinä minulta haluat, niin sinulle tapahtuu; ja jos sinä haluat, sinä saat olla välikappaleena paljon hyvän tekemiseksi tämän sukupolven aikana.

9 Älä opeta tälle sukupolvelle mitään muuta kuin aparannusta; pidä minun käskyni ja auta minun työni esiin tuomisessa minun käskyjeni mukaan, niin sinua siunataan.

10 Katso, sinulla on lahja, ja sinä olet siunattu lahjasi tähden. Muista, että se on apyhä ja tulee ylhäältä.

11 Ja jos sinä akysyt, sinä saat tietää bsalaisuuksia, jotka ovat suuria ja ihmeellisiä. Käytä siis clahjaasi, jotta saisit tietää salaisuuksia, jotta voisit johdattaa monia totuuden tuntemiseen, niin, saada heidät dvakuuttuneiksi heidän teidensä erheellisyydestä.

12 Älä ilmaise lahjaasi kenellekään paitsi niille, jotka ovat sinun uskoasi. Älä suhtaudu kevytmielisesti apyhiin asioihin.

13 Jos teet hyvää, niin, ja apysyt buskollisena cloppuun asti, sinä pelastut Jumalan valtakuntaan, mikä on suurin kaikista Jumalan lahjoista, sillä ei ole suurempaa lahjaa kuin dpelastuksen lahja.

14 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Sinä olet siunattu sen vuoksi, mitä olet tehnyt, sillä sinä olet akysynyt minulta, ja katso, niin usein kuin olet kysynyt, olet saanut opetusta minun Hengeltäni. Ellei niin olisi tapahtunut, et olisi siinä, missä olet tällä hetkellä.

15 Katso, sinä tiedät, että olet kysynyt minulta ja että minä valaisin sinun amielesi; ja nyt minä sanon sinulle tämän, jotta tietäisit, että totuuden Henki on sinut valaissut;

16 niin, minä sanon sinulle, jotta tietäisit, ettei ole ketään muuta kuin Jumala, joka atuntee sinun ajatuksesi ja bsydämesi aikeet.

17 Minä sanon sinulle nämä asiat todistukseksi sinulle, että sanat eli se kirja, jota olet kirjoittanut, on atotta.

18 Ole siis auuttera, bseiso uskollisesti palvelijani Josephin rinnalla, missä vaikeuksissa hän saattaakin olla sanan tähden.

19 Ojenna häntä hänen vioissaan ja ota itsekin vastaan ojennusta häneltä. Ole kärsivällinen, ole vakaa, hillitse itsesi; olkoon sinulla kärsivällisyyttä, uskoa, toivoa ja rakkautta.

20 Katso, sinä olet Oliver, ja minä olen puhunut sinulle halusi tähden. aVaali sen tähden näitä sanoja sydämessäsi. Pidä uskollisesti ja tunnollisesti Jumalan käskyt, niin minä ympäröin sinut rakkauteni käsivarsilla.

21 Katso, minä olen Jeesus Kristus, Jumalan aPoika. Minä olen se sama, joka tuli minun bomieni luokse, eivätkä minun omani ottaneet minua vastaan. Minä olen cvalo, joka loistaa dpimeydessä, eikä pimeys sitä käsitä.

22 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Jos haluat lisätodistuksen, muistele yötä, jolloin huusit minun puoleeni sydämessäsi, jotta saisit atietää totuuden näistä asioista.

23 Enkö minä puhunut asiasta arauhaa sinun mieleesi? Minkä suuremman btodistuksen voit saada kuin todistuksen Jumalalta?

24 Ja nyt, katso, sinä olet saanut todistuksen, sillä koska minä olen kertonut sinulle asioista, joita kukaan ihminen ei tunne, etkö ole saanut todistusta?

25 Ja katso, minä annan sinulle lahjan, jos haluat minulta, akääntää niin kuin palvelijani Joseph.

26 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että on olemassa aaikakirjoja, jotka sisältävät paljon minun evankeliumiani mutta jotka on pidetty salassa ihmisten bjumalattomuuden tähden;

27 ja nyt minä annan sinulle käskyn, että jos sinulla on vilpitön halu – halu koota itsellesi aarteita taivaaseen – niin sinun tulee auttaa lahjallasi niiden minun akirjoitusteni osien valoon tuomisessa, jotka ovat olleet kätkettyinä pahuuden tähden.

28 Ja nyt, katso, minä annan sinulle sekä palvelijalleni Josephille avaimet tähän lahjaan, joka tuo valoon tämän palvelutyön; ja kahden tai kolmen atodistajan suulla on jokainen sana vahvistettava.

29 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Jos he hylkäävät minun sanani ja tämän osan minun evankeliumistani ja palvelutyöstäni, te olette siunattuja, sillä he eivät voi tehdä teille enempää kuin minulle.

30 Ja vaikka he atekisivätkin teille niin kuin he ovat tehneet minulle, te olette siunattuja, sillä te saatte basua minun kanssani ckirkkaudessa.

31 Mutta jos he eivät ahylkää minun sanojani, jotka vahvistetaan annettavalla btodistuksella, he ovat siunattuja, ja silloin teillä on iloa työnne hedelmistä.

32 Totisesti, totisesti minä sanon teille, kuten sanoin opetuslapsillenikin: Missä kaksi tai kolme on akoolla minun nimessäni jonkin asian tähden, katso, minä olen siellä heidän bkeskellään – samoin minä olen teidän keskellänne.

33 Älkää apelätkö tehdä hyvää, poikani, sillä mitä te bkylvätte, sitä te myös korjaatte; sen tähden, jos te kylvätte hyvää, te myös korjaatte hyvää palkaksenne.

34 Älä siis pelkää, pieni lauma; tehkää hyvää; yhdistykööt vaikka maa ja helvetti teitä vastaan, sillä ne eivät voi voittaa, jos teidät on rakennettu minun akalliolleni.

35 Katso, minä en tuomitse teitä. Menkää, älkääkä enää asyntiä tehkö. Tehkää vakaasti työ, jonka minä olen käskenyt teidän tehdä.

36 aKatsokaa minuun jokaisessa ajatuksessa; älkää epäilkö, älkää pelätkö.

37 aNähkää haavat, jotka lävistivät minun kylkeni, sekä bnaulojen jäljet minun käsissäni ja jaloissani. Olkaa uskollisia, pitäkää minun käskyni, niin te saatte cperiä taivaan dvaltakunnan. Aamen.