Pyhät kirjoitukset
Nimisivu


Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon
Oppi ja liitot

sisältää profeetta Joseph Smithille
annettuja ilmoituksia
sekä muutamia hänen seuraajiensa
kirkon presidentteinä tekemiä lisäyksiä

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Salt Lake City, Utah, USA