Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 106


Luku 106

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 25. marraskuuta 1834. Tämä ilmoitus on osoitettu Warren A. Cowderylle, Oliver Cowderyn vanhemmalle veljelle.

1–3 Warren A. Cowdery kutsutaan paikalliseksi johtavaksi virkailijaksi. 4–5 Toinen tuleminen ei yllätä valon lapsia kuin varas. 6–8 Uskollisesta palvelusta kirkossa seuraa suuria siunauksia.

1 Tahtoni on, että palvelijani Warren A. Cowdery nimitetään ja asetetaan johtavaksi ylipapiksi kirkolleni Freedomin maassa ja sitä ympäröivillä seuduilla

2 ja että hän saarnaa minun ikuista evankeliumiani ja korottaa äänensä ja varoittaa ihmisiä, ei ainoastaan omalla paikkakunnallaan vaan myös naapuripiirikunnissa,

3 ja omistaa kaiken aikansa tälle korkealle ja pyhälle kutsumukselle, jonka minä nyt annan hänelle, etsien uutterasti taivaan valtakuntaa ja sen vanhurskautta, niin kaikki välttämätön annetaan sen lisäksi; sillä työmies on palkkansa ansainnut.

4 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Herran tulo lähestyy, ja se yllättää maailman kuin varas yöllä.

5 Vyöttäkää siis kupeenne, jotta olisitte valon lapsia ja jottei tuo päivä yllätä teitä kuin varas.

6 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että taivaassa iloittiin, kun palvelijani Warren kumarsi minun valtikkaani ja hylkäsi ihmisten juonet;

7 sen tähden siunattu on palvelijani Warren, sillä minä olen hänelle armollinen; ja hänen sydämensä turhamaisuudesta huolimatta minä korotan hänet, jos hän nöyrtyy minun edessäni.

8 Ja minä annan hänelle armon ja varmuuden, joiden avulla hän voi kestää; ja jos hän pysyy uskollisena todistajana ja valona kirkolle, minulla on valmistettuna hänelle kruunu Isäni huoneissa. Aivan niin. Aamen.