Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 119


Luku 119

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa 8. heinäkuuta 1838 vastauksena hänen pyyntöönsä: ”Oi Herra! Osoita palvelijoillesi, kuinka paljon sinä vaadit kansasi omaisuudesta kymmenyksinä.” Kymmenysten lakia sellaisena kuin se nykyisin ymmärretään ei ollut annettu kirkolle ennen tätä ilmoitusta. Sana kymmenykset juuri lainatussa rukouksessa ja aikaisemmissa ilmoituksissa (64:23; 85:3; 97:11) ei ollut merkinnyt pelkästään kymmenesosaa vaan kaikkia vapaaehtoisia uhrauksia tai lahjoituksia kirkon rahastoihin. Herra oli antanut kirkolle aikaisemmin omaisuuden pyhittämisen ja taloudenhoidon lain, jota jäsenet (pääasiassa johtavat vanhimmat) ryhtyivät noudattamaan tekemällä liiton, jonka oli määrä kestää ikuisesti. Koska monet eivät pystyneet pitämään tätä liittoa, Herra otti sen pois joksikin aikaa ja antoi tilalle kymmenysten lain koko kirkolle. Profeetta kysyi Herralta, kuinka paljon heidän omaisuudestaan hän vaati pyhiin tarkoituksiin. Vastauksena oli tämä ilmoitus.

1–5 Pyhien tulee maksaa ylimääräinen omaisuutensa ja antaa sitten kymmenyksinä kymmenesosa tuloistaan vuosittain. 6–7 Sellainen menettely pyhittää Siionin maan.

1 Totisesti näin sanoo Herra: Minä vaadin kaiken heidän ylimääräisen omaisuutensa pantavaksi kirkkoni piispan käsiin Siionissa,

2 minun huoneeni rakentamiseksi ja Siionin perustusten laskemiseksi ja pappeutta varten ja kirkkoni presidenttikunnan velkoja varten.

3 Ja tämä olkoon kansani kymmenysten alku.

4 Ja sen jälkeen ne, jotka ovat siten maksaneet kymmenykset, maksakoot yhden kymmenesosan kaikista tuloistaan vuosittain; ja tämä olkoon pysyvä laki heille ikuisesti, minun pyhää pappeuttani varten, sanoo Herra.

5 Totisesti minä sanon teille: Tapahtuu, että kaikkien niiden, jotka kokoontuvat Siionin maahan, tulee maksaa kymmenyksinä ylimääräinen omaisuutensa ja noudattaa tätä lakia, tai heitä ei havaita arvollisiksi pysymään teidän keskuudessanne.

6 Ja minä sanon teille: Ellei minun kansani noudata tätä lakia pitäen sen pyhänä eikä pyhitä tämän lain kautta Siionin maata minulle, niin että minun säädökseni ja minun tuomioni voidaan pitää siellä, niin että se voi olla kaikkein pyhin, katso, totisesti minä sanon teille, ettei se ole Siionin maa teille.

7 Ja tämä olkoon esimerkkinä kaikille Siionin vaarnoille. Aivan niin. Aamen.