Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 34


Luku 34

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Orson Prattille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 4. marraskuuta 1830. Veli Pratt oli tuolloin yhdeksäntoista vuotta vanha. Hän oli kääntynyt ja ottanut kasteen heti kuultuaan vanhemman veljensä Parley P. Prattin saarnaavan palautettua evankeliumia kuusi viikkoa aikaisemmin. Tämä ilmoitus saatiin Peter Whitmer vanhemman kodissa.

1–4 Uskollisista tulee Jumalan lapsia sovituksen kautta. 5–9 Evankeliumin saarnaaminen valmistaa tietä toiselle tulemiselle. 10–12 Profetia tulee Pyhän Hengen voimalla.

1 Poikani Orson, kuuntele ja kuule ja katso, mitä minä, Herra Jumala, sanon sinulle, tosiaankin Jeesus Kristus, sinun Lunastajasi;

2 maailman valo ja elämä, valo, joka loistaa pimeydessä, eikä pimeys sitä käsitä;

3 ja joka on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi oman henkensä, jotta kaikista, jotka uskovat, tulisi Jumalan lapsia. Sen tähden sinä olet minun poikani;

4 ja sinä olet siunattu, koska olet uskonut;

5 ja sinä olet vielä siunatumpi, koska minä olen kutsunut sinut saarnaamaan evankeliumiani –

6 korottamaan äänesi, niin kuin pasuunan äänellä, pitkään ja kuuluvasti, ja huutamaan parannusta kieroutuneelle ja turmeltuneelle sukupolvelle, valmistamaan Herralle tietä hänen toista tulemistaan varten.

7 Sillä katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Hetki on pian käsillä, jolloin minä tulen pilven sisässä voimassa ja suuressa kirkkaudessa.

8 Ja se on oleva suuri päivä minun tulemiseni aikana, sillä kaikki kansakunnat vapisevat.

9 Mutta ennen kuin tuo suuri päivä tulee, aurinko pimenee ja kuu värjäytyy vereen ja tähdet kieltäytyvät loistamasta ja muutamat putoavat, ja suuret hävitykset odottavat jumalattomia.

10 Ja nyt, korota äänesi äläkä arkaile, sillä Herra Jumala on puhunut. Sen tähden profetoi, niin se annetaan Pyhän Hengen voimalla.

11 Ja jos olet uskollinen, katso, minä olen sinun kanssasi, kunnes minä tulen.

12 Ja totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että minä tulen pian. Minä olen sinun Herrasi ja Lunastajasi. Aivan niin. Aamen.