Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 34


Luku 34

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Orson Prattille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 4. marraskuuta 1830. Veli Pratt oli tuolloin yhdeksäntoista vuotta vanha. Hän oli kääntynyt ja ottanut kasteen heti kuultuaan vanhemman veljensä Parley P. Prattin saarnaavan palautettua evankeliumia kuusi viikkoa aikaisemmin. Tämä ilmoitus saatiin Peter Whitmer vanhemman kodissa.

1–4 Uskollisista tulee Jumalan lapsia sovituksen kautta. 5–9 Evankeliumin saarnaaminen valmistaa tietä toiselle tulemiselle. 10–12 Profetia tulee Pyhän Hengen voimalla.

1 Poikani aOrson, kuuntele ja kuule ja katso, mitä minä, Herra Jumala, sanon sinulle, tosiaankin Jeesus Kristus, sinun Lunastajasi;

2 maailman avalo ja elämä, valo, joka loistaa pimeydessä, eikä pimeys sitä käsitä;

3 ja ajoka on brakastanut maailmaa niin paljon, että cantoi oman henkensä, jotta kaikista, jotka uskovat, tulisi Jumalan dlapsia. Sen tähden sinä olet minun poikani;

4 ja sinä olet asiunattu, koska olet uskonut;

5 ja sinä olet vielä siunatumpi, koska minä olen akutsunut sinut saarnaamaan evankeliumiani –

6 korottamaan äänesi, niin kuin pasuunan äänellä, pitkään ja kuuluvasti, ja ahuutamaan parannusta kieroutuneelle ja turmeltuneelle sukupolvelle, valmistamaan Herralle tietä hänen btoista tulemistaan varten.

7 Sillä katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle: aHetki on pian käsillä, jolloin minä tulen bpilven sisässä voimassa ja suuressa kirkkaudessa.

8 Ja se on oleva asuuri päivä minun tulemiseni aikana, sillä kaikki kansakunnat bvapisevat.

9 Mutta ennen kuin tuo suuri päivä tulee, aurinko pimenee ja kuu värjäytyy vereen ja tähdet kieltäytyvät loistamasta ja muutamat putoavat, ja suuret hävitykset odottavat jumalattomia.

10 Ja nyt, korota äänesi äläkä aarkaile, sillä Herra Jumala on puhunut. Sen tähden profetoi, niin se annetaan Pyhän Hengen bvoimalla.

11 Ja jos olet uskollinen, katso, minä olen sinun kanssasi, kunnes minä tulen.

12 Ja totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että minä tulen pian. Minä olen sinun Herrasi ja Lunastajasi. Aivan niin. Aamen.