Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 135


Luku 135

Tiedotus profeetta Joseph Smithin ja hänen veljensä, patriarkka Hyrum Smithin marttyyrikuolemasta Carthagessa Illinoisissa 27. kesäkuuta 1844. Tämä asiakirja liitettiin Opin ja liittojen vuoden 1844 laitoksen loppuun, joka oli lähes julkaisuvalmis, kun Joseph ja Hyrum Smith murhattiin.

1–2 Josephin ja Hyrumin marttyyrikuolema Carthagen vankilassa. 3 Profeetan asema julistetaan ylivertaiseksi. 4–7 Heidän viaton verensä todistaa työn totuudellisuudesta ja jumalallisuudesta.

1 Sinetöidäksemme tämän kirjan ja Mormonin kirjan todistuksen annamme tiedoksi profeetta aJoseph Smithin ja patriarkka Hyrum Smithin bmarttyyrikuoleman. Heidät ampui cCarthagen vankilassa kesäkuun 27. päivänä 1844 noin kello viisi iltapäivällä aseistettu 150–200 henkilöä käsittävä mustaksi maalattu joukko. dHyrum ammuttiin ensiksi, ja hän kaatui rauhallisesti huudahtaen: Olen mennyttä miestä! Joseph hyppäsi ikkunasta, ja hänet ammuttiin kuoliaaksi hänen sitä yrittäessään, ja hän huudahti: Oi Herra, Jumalani! Heitä kumpaistakin ammuttiin, kun he olivat kuolleet, raa’alla tavalla, ja kumpaankin osui neljä luotia.

2 aJohn Taylor ja Willard Richards, kaksi kahdestatoista, olivat ainoat henkilöt huoneessa sillä hetkellä; edellinen haavoittui pahasti neljästä luodista mutta on toipunut sittemmin; jälkimmäinen välttyi Jumalan varjeluksen tähden saamatta edes reikää viittaansa.

3 Joseph Smith, Herran aprofeetta ja bnäkijä, on tehnyt enemmän ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen, joka koskaan on siinä elänyt – paitsi ainoastaan Jeesus. Lyhyessä kahdenkymmenen vuoden ajassa hän on tuonut julki Mormonin kirjan, jonka hän käänsi Jumalan lahjan ja voiman avulla, ja hänen ansiostaan se on julkaistu kahdella mantereella; on lähettänyt ikuisen evankeliumin ctäyteyden, jonka se sisälsi, maan neljään ilmansuuntaan; on tuonut julki ne ilmoitukset ja käskyt, jotka muodostavat tämän Opin ja liittojen kirjan, sekä monia muita viisaita asiakirjoja ja ohjeita ihmislasten hyödyksi; koonnut monta tuhatta myöhempien aikojen pyhää, perustanut suuren dkaupungin ja jättänyt jälkeensä maineen ja nimen, joita ei voida hävittää. Hän oli suuri eläessään ja suuri kuollessaan Jumalan ja kansansa silmissä; ja kuten useimmat Herran voidelluista muinaisina aikoina, on sinetöinyt elämäntehtävänsä ja työnsä omalla everellään; ja samoin on hänen veljensä Hyrum. Eläessään he olivat yhtä, ja kuollessaan he olivat yhdessä!

4 Kun Joseph lähti Carthageen antautuakseen uskoteltujen lain vaatimusten mukaisesti, hän sanoi kaksi, kolme päivää ennen murhaansa: ”Minä menen kuin akaritsa teurastettavaksi, mutta minä olen tyyni kuin kesäaamu; omallatunnollani ei ole rikkomuksia Jumalaa eikä keitään ihmisiä kohtaan. Minä kuolen viattomana, ja minusta sanotaan vielä: Hänet murhattiin kylmäverisesti.” – Samana aamuna, kun Hyrum oli valmistautunut lähtemään – sanottaisiinko teurastettavaksi; kyllä, sitä se oli – hän luki seuraavan kappaleen läheltä Eterin kirjan kahdennentoista luvun loppua Mormonin kirjasta ja taittoi lehdenkulman siltä kohdalta:

5 Ja tapahtui, että minä rukoilin Herraa, että hän antaisi pakanoille armon, että heillä olisi rakkautta. Ja tapahtui, että Herra sanoi minulle: Ellei heillä ole rakkautta, sillä ei ole väliä sinulle, sinä olet ollut uskollinen; sen vuoksi sinun vaatteesi apuhdistetaan. Ja koska sinä olet nähnyt heikkoutesi, sinusta tehdään vahva, jopa niin että voit istua sille sijalle, jonka minä olen valmistanut Isäni huoneisiin. Ja nyt minä – – jätän jäähyväiset pakanoille, niin, ja myös veljilleni, joita minä rakastan, kunnes me kohtaamme Kristuksen btuomioistuimen edessä, missä kaikki ihmiset tulevat tietämään, että minun vaatteeni eivät ole teidän verenne tahraamia. cTestamentin tekijät ovat nyt kuolleet, ja heidän testamenttinsa on voimassa.

6 Hyrum Smith täytti neljäkymmentäneljä vuotta helmikuussa 1844, ja Joseph Smith täytti kolmekymmentäkahdeksan vuotta joulukuussa 1843; ja tästä lähtien heidän nimensä lasketaan uskonnon marttyyrien joukkoon; ja lukijoita kaikkien kansakuntien keskuudessa muistutetaan siitä, että Mormonin kirjan ja tämän – kirkon Opin ja liittojen kirjan – julki saattaminen rappioituneen maailman pelastamiseksi maksoi yhdeksännentoista vuosisadan parhaan veren ja että jos tuli voi vahingoittaa avihantaa puuta Jumalan kunniaksi, kuinka helposti se polttaakaan kuivat puut viinitarhan puhdistamiseksi turmeluksesta. He elivät kirkkauden tähden, he kuolivat kirkkauden tähden, ja kirkkaus on heidän iankaikkinen palkkansa. Ajasta aikaan heidän nimensä kulkevat jälkeläisille pyhitettyjen jalokivinä.

7 He olivat syyttömiä mihinkään rikokseen, kuten heistä oli osoitettu usein ennenkin, ja heidät suljettiin vankilaan ainoastaan petturien ja jumalattomien ihmisten salajuonen avulla; ja heidän viaton verensä Carthagen vankilan lattialla on ”mormonismiin” painettu leveä sinetti, jota mikään tuomioistuin maan päällä ei voi hylätä; ja heidän viaton verensä Illinoisin osavaltion vaakunakilvessä yhdessä osavaltion rikkoman lupauksen kanssa, jonka kuvernööri oli antanut, on todistus, jota koko maailma ei voi kiistää, ikuisen evankeliumin totuudesta; ja heidän viaton verensä vapauden lipussa ja Yhdysvaltojen magna chartassa on Jeesuksen Kristuksen uskonnon lähettiläs, joka koskettaa vilpittömien ihmisten sydäntä kaikkien kansakuntien keskuudessa; ja heidän viaton verensä yhdessä kaikkien niiden marttyyrien viattoman veren kanssa, jotka Johannes näki aalttarin alla, huutaa Herran Sebaotin puoleen, kunnes hän kostaa tuon veren maailmalle. Aamen.