Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 2


Luku 2

Joseph Smithin historiasta poimitut enkeli Moronin sanat profeetta Joseph Smithille tämän ollessa isänsä talossa Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa syyskuun 21. päivän iltana 1823. Moroni oli viimeinen niiden historioitsijoiden pitkässä sarjassa, jotka olivat tehneet sen aikakirjan, joka on nyt maailman edessä Mormonin kirjana. (Vrt. Mal. 3:23–24 sekä OL 27:9; 110:13–16 ja 128:18.)

1 Elia on ilmoittava pappeuden. 2–3 Isille annetut lupaukset istutetaan lasten sydämiin.

1 Katso, minä ilmoitan teille pappeuden profeetta aElian käden kautta ennen Herran bsuuren ja pelottavan päivän tulemista.

2 Ja ahän istuttaa lasten sydämiin isille annetut blupaukset, ja lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen.

3 Ellei niin tapahtuisi, koko maa hävitettäisiin täysin hänen tullessaan.