Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 59


Luku 59

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Siionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa 7. elokuuta 1831. Ennen tätä ilmoitusta maa oli pyhitetty, kuten Herra oli käskenyt, ja tulevan temppelin paikka oli vihitty. Samana päivänä, kuin tämä ilmoitus saatiin, kuoli ensimmäinen jäsen Siionissa – Polly Knight, Joseph Knight vanhemman vaimo. Varhaiset jäsenet kuvailivat, että tässä ilmoituksessa ”opetettiin pyhille, kuinka pyhittää lepopäivä sekä kuinka paastota ja rukoilla”.

1–4 Siionin uskollisia pyhiä siunataan. 5–8 Heidän tulee rakastaa ja palvella Herraa ja pitää hänen käskynsä. 9–19 Kun pyhät pyhittävät Herran päivän, heitä siunataan ajallisesti ja hengellisesti. 20–24 Vanhurskaille luvataan rauha tässä maailmassa ja iankaikkinen elämä tulevassa maailmassa.

1 Katso, siunattuja ovat ne, sanoo Herra, jotka ovat tulleet ylös tähän maahan asilmämääränä vain minun kunniani minun käskyjeni mukaan.

2 Sillä ne, jotka elävät, saavat aperiä maan, ja ne, jotka bkuolevat, saavat levätä kaikista töistänsä, ja heidän tekonsa seuraavat heitä, ja he saavat ckruunun minun Isäni dhuoneissa, jotka minä olen valmistanut heille.

3 Niin, siunattuja ovat ne, joiden jalat seisovat Siionin maalla ja jotka ovat olleet kuuliaisia minun evankeliumilleni; sillä he saavat palkakseen maan hyvyyttä, ja se tuottaa täydellä avoimallaan.

4 Ja heidät kruunataan myös siunauksilla ylhäältä, niin, ja monilla käskyillä, ja ailmoituksilla, kun niiden aika on – ne, jotka ovat buskollisia ja cuutteria minun edessäni.

5 Sen tähden minä annan heille käskyn sanoen näin: aRakasta Herraa, Jumalaasi, koko bsydämestäsi, koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi; ja cpalvele häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä.

6 Rakasta alähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Älä bvarasta; äläkä tee caviorikosta, älä dtapa, äläkä tee mitään sen kaltaista.

7 aKiitä Herraa, Jumalaasi, kaikessa.

8 Uhraa auhri Herralle, Jumalallesi, bvanhurskaasti, nimittäin särkyneen sydämen ja cmurtuneen mielen uhri.

9 Ja jotta voisit varjella itsesi täydellisemmin, niin ettei maailma asaastuta, mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun bpyhänä päivänäni;

10 sillä totisesti tämä on päivä, joka on määrätty sinulle levätäksesi töistäsi ja aomistaaksesi hartautesi Korkeimmalle;

11 kuitenkin sinun tulee antaa valasi uhriksi vanhurskaasti kaikkina päivinä ja kaikkina aikoina;

12 mutta muista, että tänä Herran päivänä sinun tulee antaa auhrilahjasi ja sakramenttisi uhriksi Korkeimmalle btunnustaen syntisi veljillesi ja Herran edessä.

13 Äläkä tee tänä päivänä muuta; valmista vain ruokasi vilpittömin sydämin, jotta apaastosi olisi täydellinen, eli toisin sanoen, jotta bilosi olisi täysi.

14 Totisesti, tämä on paasto ja rukous eli toisin sanoen riemu ja rukous.

15 Ja sikäli kuin te teette tämän akiittäen, biloisin csydämin ja kasvoin, ei paljon dnauraen, sillä tämä on synti, vaan riemullisin sydämin ja iloisin kasvoin –

16 totisesti minä sanon, että sikäli kuin te teette tämän, maan täyteys on teidän, maan eläimet ja ilman linnut ja se, mikä kiipeää puissa ja kävelee maan päällä;

17 niin, ja yrtit ja hyvyys, joka tulee maasta ravinnoksi tai vaatteiksi, asunnoiksi tai aitoiksi tai hedelmätarhoiksi tai puutarhoiksi tai viinitarhoiksi;

18 niin, kaikki, mikä tulee amaasta omana aikanansa, on tehty ihmisen hyödyksi ja käytettäväksi, sekä miellyttämään silmää että ilahduttamaan sydäntä;

19 niin, ravinnoksi ja vaatteiksi, mauksi ja tuoksuksi, vahvistamaan ruumista ja elävöittämään sielua.

20 Ja Jumala on hyvillään siitä, että hän on antanut kaiken tämän ihmiselle; sillä tähän tarkoitukseen ne on tehty käytettäviksi harkiten, ei kohtuuttomasti eikä riistäen.

21 Eikä ihminen aloukkaa Jumalaa millään tavalla, eikä hänen vihansa ole syttynyt keitään muita vastaan kuin niitä, jotka eivät btunnusta hänen kättänsä kaikessa eivätkä noudata hänen käskyjänsä.

22 Katso, tämä on lain ja profeettojen mukaista; ja nyt, älkää vaivatko minua enää tällä asialla,

23 vaan tietäkää, että se, joka tekee avanhurskaita tekoja, saa bpalkkansa, nimittäin crauhan tässä maailmassa ja diankaikkisen elämän tulevassa maailmassa.

24 Minä, Herra, olen sen puhunut, ja Henki todistaa. Aamen.