Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 33


Luku 33

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Ezra Thayrelle ja Northrop Sweetille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa lokakuussa 1830. Joseph Smithin historiassa tätä ilmoitusta esiteltäessä vahvistetaan, että ”Herra – – on aina valmis opettamaan niitä, jotka etsivät uutterasti uskossa”.

1–4 Työmiehiä kutsutaan julistamaan evankeliumia yhdennellätoista tunnilla. 5–6 Kirkko on perustettu ja valitut kootaan. 7–10 Tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on käsillä. 11–15 Kirkko on rakennettu evankeliumin kalliolle. 16–18 Valmistautukaa Yljän tuloon.

1 Katso, minä sanon teille, palvelijani Ezra ja Northrop: Avatkaa korvanne ja kuulkaa Herran, teidän Jumalanne, ääntä, hänen, jonka asana on elävä ja väkevä, terävämpi kuin kaksiteräinen miekka, niin että se hajottaa nivelet ja ytimen, sielun ja hengen ja paljastaa sydämen ajatukset ja baikeet.

2 Sillä totisesti, totisesti minä sanon teille, että teidät on kutsuttu korottamaan äänenne kuin pasuunan aäänellä, julistamaan minun evankeliumiani kieroutuneelle ja turmeltuneelle sukupolvelle.

3 Sillä katso, avainio on jo vaalennut korjattavaksi; ja on byhdestoista tunti ja cviimeinen kerta, jolloin minä kutsun työmiehiä viinitarhaani.

4 Ja minun aviinitarhani on kokonaan bturmeltunut; eikä ole ketään, joka tekee chyvää, paitsi muutama; ja he deksyvät monta kertaa epappisvallan tähden, koska kaikilla on turmeltunut mieli.

5 Ja totisesti, totisesti minä sanon teille, että minä olen aperustanut tämän bkirkon ja kutsunut sen esiin autiomaasta.

6 Ja aivan niin minä akokoan valittuni maan bneljältä ilmansuunnalta, nimittäin kaikki, jotka uskovat minuun ja kuulevat minun ääntäni.

7 Niin, totisesti, totisesti minä sanon teille, että vainio on jo vaalennut korjattavaksi; pankaa sen tähden sirppinne työhön ja korjatkaa satoa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne.

8 aAvatkaa suunne, niin se täytetään ja teistä tulee sellaisia kuin muinoin bNefi, joka lähti Jerusalemista erämaahan.

9 Niin, avatkaa suunne älkääkä arkailko, niin te saatte kuorman alyhteitä selkäänne, sillä katso, minä olen teidän kanssanne.

10 Niin, avatkaa suunne, niin se täytetään. Sanokaa: aTehkää parannus, tehkää parannus ja valmistakaa Herralle tie ja tehkää hänen polkunsa suoriksi, sillä taivaan valtakunta on käsillä;

11 niin, tehkää parannus ja ottakaa akaste, kukin teistä, syntienne anteeksisaamiseksi; niin, ottakaa tosiaankin vesikaste, niin sitten tulee tulen ja Pyhän Hengen kaste.

12 Katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että tämä on minun aevankeliumini; ja muistakaa, että heillä tulee olla uskoa minuun, tai he eivät voi mitenkään pelastua;

13 ja tälle akalliolle minä rakennan kirkkoni; niin, tälle kalliolle teidät on rakennettu, ja jos te pysytte, helvetin bportit eivät teitä voita.

14 Ja teidän tulee muistaa pitää kirkon asäännökset ja liitot.

15 Ja ne, joilla on uskoa, teidän tulee akonfirmoida minun kirkossani bkätten päällepanemisella, ja minä annan heille Pyhän Hengen clahjan.

16 Ja minä olen antanut Mormonin kirjan ja pyhät akirjoitukset teidän bopetukseksenne, ja minun Henkeni voima tekee kaiken celäväksi.

17 Ja nyt, olkaa uskollisia rukoillen aina, pitäen lamppunne kunnossa ja palavina ja öljyä mukananne, jotta olisitte valmiit aYljän tullessa.

18 Sillä katso, totisesti, totisesti minä sanon teille, että minä atulen pian. Aivan niin. Aamen.