Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 117


Luku 117

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa 8. heinäkuuta 1838 William Marksin, Newel K. Whitneyn ja Oliver Grangerin välittömistä tehtävistä.

1–9 Herran palvelijoiden ei pidä himoita sellaista, mikä on ajallista, sillä mitä on omaisuus Herralle? 10–16 Heidän tulee hylätä pikkusieluisuutensa, niin heidän uhrinsa ovat pyhiä Herralle.

1 Totisesti näin sanoo Herra palvelijalleni William Marksille sekä palvelijalleni Newel K. Whitneylle: He selvittäkööt joutuin liiketoimensa ja matkustakoot Kirtlandin maasta, ennen kuin minä, Herra, lähetän taas lumet maan päälle.

2 He herätkööt ja nouskoot ja tulkoot sieltä vitkastelematta, sillä minä, Herra, käsken niin.

3 Sen tähden, jos he vitkastelevat, heille ei käy hyvin.

4 He tehkööt parannuksen kaikista synneistään ja kaikista ahneista haluistaan minun edessäni, sanoo Herra, sillä mitä on aomaisuus minulle? sanoo Herra.

5 Käytettäköön Kirtlandin omaisuus avelkojen maksuun, sanoo Herra. Antakaa sen mennä, sanoo Herra, ja mitä jää jäljelle, se jääköön teidän käsiinne, sanoo Herra.

6 Sillä eikö minulla ole taivaan linnut sekä meren kalat ja vuorten eläimet? Enkö minä ole tehnyt maan? Enkö minä pidä hallussani maan kansakuntien kaikkien sotajoukkojen akohtaloita?

7 Enkö minä sen tähden saata ayksinäisiä paikkoja nupulle ja kukkimaan ja tuottamaan hedelmää yllin kyllin? sanoo Herra.

8 Eikö aAadam-ondi-Ahmanin vuorilla ja Olaha bŠinehahin tasangoilla eli cmaassa, jossa Aadam asui, ole kylliksi tilaa, niin ettei teidän tarvitse himoita sitä, mikä on vain pisara, ja laiminlyödä sitä, mikä on tärkeämpää?

9 Tulkaa sen tähden ylös tänne minun kansani maahan, nimittäin Siioniin.

10 Palvelijani William Marks olkoon auskollinen vähässä, niin hänestä tulee paljon haltija. Hän johtakoon kansani keskuudessa Far Westin kaupungissa, ja siunattakoon häntä kansani siunauksilla.

11 Palvelijani Newel K. Whitney hävetköön anikolaiittojen joukkoa ja kaikkia sen bsalaisia iljetyksiä ja kaikkea pikkusieluisuuttaan minun edessäni, sanoo Herra, ja tulkoon ylös Aadam-ondi-Ahmanin maahan ja olkoon cpiispana kansalleni, sanoo Herra, ei nimellisesti vaan teoissa, sanoo Herra.

12 Ja vielä minä sanon teille: Minä muistan palvelijaani aOliver Grangeria; katso, totisesti minä sanon hänelle, että hänen nimensä pidetään pyhänä muistossa polvesta polveen aina ja ikuisesti, sanoo Herra.

13 Ja nyt, hän kamppailkoon vakavasti kirkkoni ensimmäisen presidenttikunnan lunastukseksi, sanoo Herra; ja kun hän lankeaa, hän nousee uudestaan, sillä hänen auhrinsa on minulle pyhempi kuin hänen menestyksensä, sanoo Herra.

14 Ja nyt, hän tulkoon ylös tänne joutuin, Siionin maahan; ja aikanaan hänet tehdään kauppiaaksi minun nimelleni, sanoo Herra, minun kansani hyväksi.

15 Sen tähden, älköön kukaan halveksiko palvelijaani Oliver Grangeria, vaan kansani siunaukset olkoot hänen päällänsä aina ja ikuisesti.

16 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Kaikki palvelijani Kirtlandin maassa muistakoot Herraa, Jumalaansa, sekä minun huonettani, pitääkseen ja varjellakseen sen pyhänä ja kaataakseen rahanvaihtajat minun hyväksi näkemänäni aikana, sanoo Herra. Aivan niin. Aamen.