Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 73


Luku 73

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Sidney Rigdonille Hiramissa Ohiossa 10. tammikuuta 1832. Profeetta ja Sidney olivat olleet saarnaamassa edeltäneen joulukuun alkupuolelta asti, ja tällä keinoin oli saavutettu paljon kirkkoa vastaan nousseiden epäsuopeiden tunteiden vähentämiseksi (ks. OL 71 johdanto).

1–2 Vanhinten tulee saarnata edelleen. 3–6 Joseph Smithin ja Sidney Rigdonin tulee jatkaa Raamatun kääntämistä, kunnes se tulee valmiiksi.

1 Sillä totisesti näin sanoo Herra: Minusta on tarpeen, että he edelleen saarnaavat evankeliumia ja kehottavat seurakuntia ympäröivillä seuduilla konferenssiin asti;

2 ja silloin, katso, heille ilmoitetaan konferenssin äänellä heidän kunkin tehtävät.

3 Nyt, totisesti minä sanon teille, palvelijani Joseph Smith nuorempi ja Sidney Rigdon, sanoo Herra, että on tarpeen kääntää jälleen;

4 ja sikäli kuin se on mahdollista, saarnata ympäröivillä seuduilla konferenssiin asti; ja sen jälkeen on tarpeen jatkaa käännöstyötä, kunnes se tulee valmiiksi.

5 Ja olkoon tämä mallina vanhimmille, kunnes he saavat lisää tietoa, niin kuin on kirjoitettu.

6 Nyt minä en anna teille enempää tällä kertaa. Vyöttäkää kupeenne ja olkaa vakaita. Aivan niin. Aamen.