Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 74


Luku 74

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Waynen piirikunnassa New Yorkin osavaltiossa vuonna 1830. Jo ennen kirkon perustamista oli ilmennyt kysymyksiä oikeasta kastamistavasta, mikä sai profeetan etsimään vastauksia asiaan. Joseph Smithin historiassa sanotaan, että tämä ilmoitus on selitys kohdalle 1. Kor. 7:14, jota oli usein käytetty perusteluna lapsikasteelle.

1–5 Paavali neuvoo oman aikansa kirkkoa olemaan noudattamatta Mooseksen lakia. 6–7 Pienet lapset ovat pyhiä ja ovat pyhitettyjä sovituksen kautta.

1 Sillä mies, joka ei usko, on vaimon pyhittämä, ja vaimo, joka ei usko, on miehen pyhittämä; muuten lapsenne olisivat epäpuhtaita, mutta nyt he ovat pyhiä.

2 Nyt, apostolien aikoina noudatettiin ympärileikkauksen lakia kaikkien juutalaisten keskuudessa, jotka eivät uskoneet Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin.

3 Ja tapahtui, että kansan keskuudessa nousi suuri riita ympärileikkauksen laista, sillä mies, joka ei uskonut, halusi, että hänen lapsensa ympärileikattaisiin ja he tulisivat Mooseksen lain alaisiksi, joka laki oli täytetty.

4 Ja tapahtui, että koska lapset oli kasvatettu Mooseksen lain alaisuudessa, he ottivat varteen isiensä perinteet eivätkä uskoneet Kristuksen evankeliumiin, minkä vuoksi heistä tuli epäpyhiä.

5 Sen tähden, tästä syystä apostoli kirjoitti kirkolle antaen sille käskyn, ei Herralta vaan itseltään, ettei sellainen, joka uskoo, saanut liittyä sellaiseen, joka ei usko; paitsi jos heidän keskuudessaan lakattaisiin noudattamasta Mooseksen lakia,

6 jotta heidän lapsensa jäisivät ympärileikkaamatta ja jotta lakkaisi perimätieto, joka sanoo, että pienet lapset ovat epäpyhiä; sillä se oli olemassa juutalaisten keskuudessa;

7 mutta pienet lapset ovat pyhiä, koska heidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta; ja tätä kirjoitukset tarkoittavat.