Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 13


Luku 13

Joseph Smithin historiasta poimittu kertomus profeetan ja Oliver Cowderyn asettamisesta Aaronin pappeuteen lähellä Harmonya Pennsylvaniassa 15. toukokuuta 1829. Heidät asetti kätensä heidän päällensä panemalla enkeli, joka ilmoitti olevansa Johannes, sama, jota kutsutaan Johannes Kastajaksi Uudessa testamentissa. Enkeli selitti toimivansa muinaisten apostolien Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen johdolla, joilla oli hallussaan Melkisedekin pappeudeksi kutsutun korkeamman pappeuden avaimet. Josephille ja Oliverille luvattiin, että tämä korkeampi pappeus suotaisiin heille aikanaan. (Ks. OL 27:7–8, 12.)

Aaronin pappeuden avaimet ja voimat esitetään.

1 Teille, palvelustovereilleni, minä Messiaan nimessä aannan bAaronin pappeuden, joka pitää hallussaan cenkelien palveluksen ja dparannuksen evankeliumin sekä syntien anteeksisaamiseksi suoritettavan eupotuskasteen avaimet; eikä tätä enää milloinkaan oteta pois maan päältä, kunnes fLeevin pojat uhraavat jälleen uhrin Herralle gvanhurskaasti.