Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 55


Luku 55

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta William W. Phelpsille Kirtlandissa Ohiossa 14. kesäkuuta 1831. Kirjanpainaja William W. Phelps perheineen oli juuri saapunut Kirtlandiin, ja profeetta pyysi Herralta tietoa hänestä.

1–3 William W. Phelps on kutsuttu ja valittu kastettavaksi, asetettavaksi vanhimmaksi ja saarnaamaan evankeliumia. 4 Hänen tulee myös kirjoittaa kirjoja kirkon koulujen lapsille. 5–6 Hänen tulee mennä Missouriin, joka on oleva hänen työalueensa.

1 Katso, näin sanoo Herra sinulle, palvelijani William, niin, nimittäin koko amaan Herra: Sinä olet kutsuttu ja valittu; ja sen jälkeen kun sinut on bkastettu vedellä, ja jos teet sen silmämääränä vain minun kunniani, saat anteeksi syntisi ja saat Pyhän Hengen ckätten päällepanemisen kautta;

2 ja sitten palvelijani Joseph Smith nuorempi asettaa sinut kädellään vanhimmaksi tähän kirkkoon saarnaamaan parannusta ja syntien aanteeksiantoa kasteen kautta Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan, nimeen.

3 Ja keille tahansa, joiden päälle panet kätesi, jos he ovat murtuneita minun edessäni, sinulla on valta antaa Pyhä Henki.

4 Ja vielä, sinut asetetaan auttamaan palvelijaani Oliver Cowderya tekemään painotyötä ja valitsemaan ja kirjoittamaan akirjoja tämän kirkon kouluille, jotta pienet lapsetkin voivat saada opetusta minun edessäni, kuten minulle on mieleen.

5 Ja vielä, totisesti minä sanon sinulle: Tämän vuoksi sinun tulee lähteä matkaan palvelijani Joseph Smith nuoremman ja Sidney Rigdonin kanssa, että sinut aasetettaisiin perintömaahasi tekemään tätä työtä.

6 Ja vielä, myös palvelijani Joseph Coe lähteköön matkaan heidän kanssansa. Loput ilmoitetaan tämän jälkeen, niin kuin minä tahdon. Aamen.