Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 81


Luku 81

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa 15. maaliskuuta 1832. Frederick G. Williams kutsutaan ylipapiksi ja neuvonantajaksi ylipappeuden presidenttikuntaan. Historian kirjat osoittavat, että kun tämä ilmoitus saatiin maaliskuussa 1832, Jesse Gause kutsuttiin siinä Joseph Smithin neuvonantajan virkaan presidenttikunnassa. Mutta kun hän ei jatkanut tämän viran mukaisella tavalla, kutsu siirrettiin myöhemmin Frederick G. Williamsille. Ilmoitusta (päivätty maaliskuussa 1832) on pidettävä askeleena kohti ensimmäisen presidenttikunnan muodollista järjestämistä; siinä nimenomaan mainitaan neuvonantajan virka tuossa ryhmässä ja selitetään viran arvokkuutta. Veli Gause palveli jonkin aikaa, mutta hänet erotettiin kirkosta joulukuussa 1832. Veli Williams asetettiin mainittuun virkaan 18. maaliskuuta 1833.

1–2 Valtakunnan avaimet ovat aina ensimmäisen presidenttikunnan hallussa. 3–7 Jos Frederick G. Williams on uskollinen palvelutyössään, hän saa iankaikkisen elämän.

1 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Frederick G. Williams: Kuuntele hänen ääntänsä, joka puhuu, Herran, sinun Jumalasi, sanaa, ja kuule kutsumusta, johon sinut on kutsuttu, nimittäin ylipapiksi minun kirkkooni ja neuvonantajaksi palvelijalleni Joseph Smith nuoremmalle,

2 jolle minä olen antanut valtakunnan avaimet, jotka kuuluvat aina ylipappeuden presidenttikunnalle:

3 Sen tähden minä totisesti tunnustan hänet ja siunaan häntä ja myös sinua, sikäli kuin olet uskollinen neuvoissa siinä virassa, jonka minä olen antanut sinulle, rukouksessa alati, ääneen ja sydämessäsi, julkisesti ja yksityisesti, myös palvelutyössäsi evankeliumin julistamisessa elävien maassa ja veljiesi keskuudessa.

4 Ja näin tehdessäsi teet eniten hyvää lähimmäisillesi ja edistät hänen kunniaansa, joka on sinun Herrasi.

5 Ja nyt, ole uskollinen; hoida virkaa, jonka minä olen sinulle antanut; auta heikkoja, nosta hervonneita käsiä ja vahvista voimattomia polvia.

6 Ja jos olet uskollinen loppuun asti, sinä saat kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän kruunun huoneissa, jotka minä olen valmistanut Isäni kodissa.

7 Katso ja näe, nämä ovat Alfan ja Oomegan, nimittäin Jeesuksen Kristuksen, sanoja. Aamen.