Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 36


Luku 36

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Edward Partridgelle lähellä Fayettea New Yorkin osavaltiossa 9. joulukuuta 1830 (ks. OL 35 johdanto). Joseph Smithin historiassa sanotaan, että Edward Partridge ”oli vanhurskauden esikuva ja yksi suurista Herran miehistä”.

1–3 Herra panee kätensä Edward Partridgen päälle Sidney Rigdonin käden kautta. 4–8 Jokainen mies, joka saa evankeliumin ja pappeuden, kutsuttakoon lähtemään maailmaan saarnaamaan.

1 Näin sanoo Herra Jumala, Israelin aVäkevä: Katso, minä sanon sinulle, palvelijani bEdward, että sinä olet siunattu, ja sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi, ja sinut on kutsuttu saarnaamaan minun evankeliumiani kuin pasuunan äänellä;

2 ja minä panen akäteni sinun päällesi palvelijani Sidney Rigdonin käden kautta, ja sinä saat minun Henkeni, Pyhän Hengen, nimittäin bLohduttajan, joka opettaa sinulle crauhaa tuovia valtakunnan asioita;

3 ja sinun tulee julistaa niitä kovalla äänellä sanoen: Hoosianna, siunattu olkoon korkeimman Jumalan nimi.

4 Ja nyt tämän kutsumuksen ja käskyn, joka koskee kaikkia ihmisiä, minä annan sinulle,

5 että kaikki, jotka tulevat palvelijoideni Sidney Rigdonin ja Joseph Smith nuoremman eteen ja ottavat vastaan tämän kutsumuksen ja käskyn, aasetettakoon ja lähetettäköön maailmaan bsaarnaamaan ikuista evankeliumia kansakuntien keskuuteen,

6 huutamaan parannusta, sanomaan: aPelastakaa itsenne tästä kieroutuneesta sukupolvesta ja tulkaa pois tulesta, inhotkaa jopa lihan tahraamia bvaatteita.

7 Ja tämä käsky annettakoon minun kirkkoni vanhimmille, niin että jokainen ihminen, joka ottaa sen vastaan vilpittömin sydämin, asetetaan ja lähetetään maailmaan, niin kuin minä olen puhunut.

8 Minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika; ja nyt, vyötä kupeesi; ja aivan äkkiä minä tulen atemppeliini. Aivan niin. Aamen.