Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 108


Luku 108

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 26. joulukuuta 1835. Tämä luku saatiin Lyman Shermanin pyynnöstä. Hänet oli asetettu aikaisemmin seitsenkymmeneksi, ja hän tuli profeetan luokse pyytämään ilmoitusta saadakseen tietää tehtävänsä.

1–3 Lyman Sherman saanut anteeksi syntinsä. 4–5 Hänet luetaan kirkon johtavien vanhinten joukkoon. 6–8 Hänet kutsutaan saarnaamaan evankeliumia ja vahvistamaan veljiään.

1 Totisesti näin sanoo Herra sinulle, palvelijani Lyman: Syntisi on annettu sinulle anteeksi, koska olet ollut minun äänelleni kuuliainen tulemalla tänne tänä aamuna saamaan neuvoja häneltä, jonka minä olen nimittänyt.

2 Sen tähden sielusi olkoon alevossa, mitä tulee hengelliseen tilaasi, äläkä enää vastusta minun ääntäni.

3 Ja nouse ja noudata vastedes tunnollisemmin valojasi, jotka olet antanut ja jotka annat, niin sinua siunataan sangen suurilla siunauksilla.

4 Odota kärsivällisesti, kunnes palvelijani kutsuvat koolle ajuhlakokouksen; silloin sinua muistetaan ensimmäisten vanhinteni joukossa ja saat asettamisen kautta oikeuden loppujen vanhinteni kanssa, jotka minä olen valinnut.

5 Katso, tämä on Isän alupaus sinulle, jos pysyt uskollisena.

6 Ja se täytetään sinulle sinä päivänä, niin että sen jälkeen siitä hetkestä lähtien sinulla on oikeus asaarnata minun evankeliumiani siellä, minne minä sinut lähetänkin.

7 aVahvista siis veljiäsi kaikissa puheissasi, kaikissa rukouksissasi, kaikissa kehotuksissasi ja kaikissa tekemisissäsi.

8 Ja katso ja näe, minä olen iäti sinun kanssasi siunatakseni sinua ja apelastaakseni sinut. Aamen.