Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 125


Luku 125

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Nauvoossa Illinoisissa maaliskuussa 1841 ja joka koski Iowan territoriossa olevia pyhiä.

1–4 Pyhien tulee rakentaa kaupunkeja ja kokoontua Siionin vaarnoihin.

1 Mikä on Herran tahto Iowan territoriossa oleviin pyhiin nähden?

2 Totisesti näin sanoo Herra: Minä sanon teille, että jos ne, jotka akutsuvat itseään minun nimeni mukaan ja pyrkivät olemaan pyhiäni, jos he tahtovat tehdä minun tahtoni ja pitää minun heitä koskevat käskyni, niin he kokoontukoot yhteen niihin paikkoihin, jotka minä määrään heille palvelijani Josephin kautta, ja rakentakoot kaupunkeja minun nimelleni, jotta he olisivat valmiita siihen, mikä on varattuna tulevaa aikaa varten.

3 He rakentakoot kaupungin minun nimelleni Nauvoon kaupunkia vastapäätä olevalle maalle, ja annettakoon sille nimeksi aSarahemlan nimi.

4 Ja kaikki ne, jotka tulevat idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä ja jotka haluavat asua siinä, ottakoot perintöosansa siitä yhtä hyvin kuin aNashvillen kaupungista tai Nauvoon kaupungista ja kaikista bvaarnoista, jotka minä olen määrännyt, sanoo Herra.