Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 24


Luku 24

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Harmonyssa Pennsylvaniassa heinäkuussa 1830. Vaikkei kirkon perustamisesta ollut kulunut vielä neljääkään kuukautta, vaino oli yltynyt ankaraksi ja johtajien oli haettava turvaa vetäytymällä ajoittain syrjään. Seuraavat kolme ilmoitusta annettiin tänä aikana heidän vahvistuksekseen, rohkaisukseen ja opetuksekseen.

1–9 Joseph Smith on kutsuttu kääntämään, saarnaamaan ja selittämään kirjoituksia. 10–12 Oliver Cowdery on kutsuttu saarnaamaan evankeliumia. 13–19 Laki ihmeistä, kiroamisesta ja pölyn jaloista pudistamisesta sekä ilman rahakukkaroa ja laukkua kulkemisesta ilmoitetaan.

1 Katso, sinut kutsuttiin ja valittiin kirjoittamaan Mormonin kirja ja minun palvelukseeni; ja minä olen nostanut sinut ahdingoistasi ja olen neuvonut sinua, niin että olet pelastunut kaikilta vihollisiltasi ja olet pelastunut Saatanan vallasta ja pimeydestä!

2 aRikkomuksiasi ei voi kuitenkaan puolustella; kulje kuitenkin tietäsi, äläkä enää tee syntiä.

3 Pidä virkasi akunniassa, ja kun olet kylvänyt peltosi ja suojellut ne, kiiruhda seurakuntiin, jotka ovat bColesvillessa, Fayettessa ja Manchesterissa, niin ne chuolehtivat sinusta, ja minä siunaan niitä sekä hengellisesti että ajallisesti.

4 Mutta elleivät ne ota sinua vastaan, minä lähetän niille siunauksen sijaan kirouksen.

5 Ja huuda edelleen Jumalaa avuksi minun nimessäni ja kirjoita ne asiat, jotka aLohduttaja sinulle antaa, ja selitä kaikkia kirjoituksia kirkolle.

6 Ja sinulle annetaan samana hetkenä, mitä sinun tulee apuhua ja kirjoittaa, ja sen on kuultava sitä, tai minä lähetän sille kirouksen siunauksen sijasta.

7 Sillä sinun tulee omistautua kokonaan apalvelemaan Siionissa, ja tähän sinä saat voimaa.

8 Ole akärsivällinen bahdingoissa, sillä sinä saat monia, mutta ckestä ne, sillä katso, minä olen sinun kanssasi aina päiviesi dloppuun asti.

9 Ja ajallisissa töissä sinulla ei ole voimaa, sillä tämä ei ole sinun akutsumuksesi. Huolehdi kutsumuksestasi, niin sinulla on, millä pitää virkasi kunniassa ja selittää kaikkia kirjoituksia, ja jatka kätten päällepanemista ja seurakuntien vahvistamista.

10 Ja sinun veljesi Oliverin tulee edelleen julistaa minun nimeäni maailman edessä ja myös kirkolle. Eikä hänen pidä luulla, että hän voisi puhua kylliksi minun asiassani; ja katso, minä olen hänen kanssansa loppuun asti.

11 Minussa, ei itseltään, hän saa kunniaa niin heikkoudessa kuin väkevyydessä, niin kahleissa kuin vapaana.

12 Ja kaikkina aikoina ja kaikkialla hänen tulee avata suunsa ja ajulistaa minun evankeliumiani niin kuin bpasuunan äänellä sekä päivin että öin. Ja minä annan hänelle voiman, jollaista ei tunneta ihmisten keskuudessa.

13 Älkää pyytäkö aihmeitä, ellen minä bkäske teitä, lukuun ottamatta criivaajien ulos dajamista, sairaiden eparantamista – sekä fmyrkkykäärmeitä vastaan ja tappavia myrkkyjä vastaan.

14 Ettekä te saa tehdä anäitä, elleivät niitä haluavat pyydä sitä teiltä, jotta kirjoitukset täyttyisivät, sillä teidän täytyy tehdä sen mukaan, mitä on kirjoitettu.

15 Ja minne te amenettekin, eikä teitä oteta vastaan minun nimessäni, jättäkää kirous siunauksen sijasta pudistamalla bpöly jaloistanne todistukseksi heitä vastaan ja pesemällä jalkanne tien ohessa.

16 Ja tapahtuu, että ketkä käyvätkin sinuun väkivalloin käsiksi, käske lyödä heitä minun nimessäni, ja katso, minä lyön heitä sinun sanojesi mukaan hyväksi näkemänäni aikana.

17 Ja kenet tahansa, joka vie sinut oikeuteen, oikeus kiroaa.

18 Äläkä ota arahakukkaroa äläkä laukkua, älä sauvaa äläkä kahta takkia, sillä seurakunta antaa sinulle juuri oikealla hetkellä, mitä tarvitset, mitä tulee ruokaan ja vaatteisiin ja kenkiin ja rahaan ja laukkuun.

19 Sillä sinut on kutsuttu aleikkaamaan minun viinitarhaani voimakkaalla leikkauksella, aivan niin, viimeisen kerran; niin, sekä kaikki ne, jotka olet basettanut, ja heidän tulee tehdä tosiaankin tämän mallin mukaan. Aamen.