Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 86


Luku 86

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 6. joulukuuta 1832. Tämä ilmoitus saatiin profeetan tarkistaessa ja toimittaessa raamatunkäännöksen käsikirjoitusta.

1–7 Herra antaa vehnän ja rikkaviljan vertauksen merkityksen. 8–11 Hän selittää pappeuden siunaukset niille, jotka ovat laillisia perillisiä lihan mukaan.

1 Totisesti näin sanoo Herra teille, palvelijoilleni, vehnän ja rikkaviljan vertauksesta:

2 Katso, totisesti minä sanon, että pelto oli maailma ja apostolit olivat siemenen kylväjät;

3 ja kun he ovat nukkuneet pois, kirkon suuri vainooja, luopio, huora, nimittäin Babylon, joka juottaa maljastaan kaikkia kansakuntia, joiden sydämessä vihollinen, nimittäin Saatana, istuu hallitsemassa – katso, hän kylvää rikkaviljan; ja nyt, rikkavilja tukahduttaa vehnän ja ajaa kirkon autiomaahan.

4 Mutta katso, viimeisinä aikoina, juuri nyt kun Herra alkaa tuoda julki sanaa ja lehti nousee ja on vielä hento,

5 katso, totisesti minä sanon teille, että enkelit huutavat Herran puoleen päivin ja öin ja ovat valmiina ja odottavat, että heidät lähetettäisiin maailmaan leikkaamaan pellot;

6 mutta Herra sanoo heille: Älkää vetäkö rikkaviljaa lehden ollessa vielä hento (sillä totisesti teidän uskonne on heikko), että ette hävittäisi vehnääkin.

7 Antakaa sen tähden vehnän ja rikkaviljan kasvaa yhdessä, kunnes sato on täysin tuleentunut; kootkaa sitten ensiksi vehnä rikkaviljan seasta, ja vehnän kokoamisen jälkeen, katso ja näe, rikkavilja sidotaan kimpuiksi ja pelto jää poltettavaksi.

8 Ja nyt, näin sanoo Herra teille, joilla pappeus on jatkunut isienne sukuperän kautta –

9 sillä te olette laillisia perillisiä lihan mukaan ja olette olleet maailmalta kätkettyinä Kristuksen kanssa Jumalassa –

10 sen tähden teidän henkenne ja pappeus ovat säilyneet, ja sen täytyy säilyä teidän ja teidän sukunne kautta kaiken palauttamiseen asti, mistä on puhuttu kaikkien pyhien profeettojen suulla maailman alusta asti.

11 Sen tähden siunattuja olette te, jos te pysytte minun hyvyydessäni, valona pakanoille ja tämän pappeuden kautta pelastajina kansalleni Israelille. Herra on sen sanonut. Aamen.