Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 96


Luku 96

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Kirtlandissa Ohiossa 4. kesäkuuta 1833 ja jossa esitetään Siionin kaupungin tai vaarnan järjestys malliksi Kirtlandin pyhille. Tämä tapahtui ylipappien konferenssissa, ja pääasiana oli harkita, mitä tehdä tietyille maa-alueille, jotka tunnettiin Frenchin maatilana lähellä Kirtlandia ja jotka kirkko omisti. Koska konferenssi ei pystynyt sopimaan, kenen pitäisi ottaa vastuu maatilasta, kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että asiaa piti kysyä Herralta.

1 Siionin Kirtlandin vaarnasta on tehtävä vahva. 2–5 Piispan tulee jakaa perintöosat pyhille. 6–9 John Johnsonin on oltava yhdistyneen veljeskunnan jäsen.

1 Katso, minä sanon teille: Tämä on viisautta, jonka avulla voitte tietää, kuinka menetellä tässä asiassa, sillä minusta on välttämätöntä, että tästä avaarnasta, jonka minä olen perustanut Siionin voimaksi, tehdään vahva.

2 Sen tähden palvelijani Newel K. Whitney ottakoon vastuun paikasta, joka on mainittu keskuudessanne ja jolle minä aion rakentaa pyhän huoneeni.

3 Ja vielä, se jaettakoon tonteiksi viisauden mukaan niiden hyväksi, jotka etsivät perintöosia, kuten neuvonpidossa keskuudessanne päätetään.

4 Ja nyt, pitäkää varanne, että huolehditte tästä asiasta ja siitä osuudesta, joka on välttämätön minun aveljeskuntani hyväksi, minun sanani viemiseksi ihmislapsille.

5 Sillä katso, totisesti minä sanon teille: Tämä on minusta erittäin välttämätöntä, että minun sanani lähtee maailmaan ihmislapsille ihmislasten sydänten voittamiseksi teidän parhaaksenne. Aivan niin. Aamen.

6 Ja vielä, totisesti minä sanon teille: Minusta on viisasta ja välttämätöntä, että palvelijani John Johnson, jonka uhrin minä olen hyväksynyt ja jonka rukoukset minä olen kuullut ja jolle minä annan iankaikkisen elämän lupauksen, sikäli kuin hän pitää minun käskyni tästä lähtien –

7 sillä hän on aJoosefin jälkeläinen ja osallinen hänen isilleen annetun lupauksen siunauksiin –

8 totisesti minä sanon teille: Minusta on välttämätöntä, että hänestä tulee veljeskunnan jäsen, niin että hän voi auttaa minun sanani viemisessä maailmaan ihmislapsille.

9 Sen tähden teidän tulee asettaa hänet tähän siunaukseen, ja hänen tulee pyrkiä uutterasti poistamaan rasitukset, jotka on talolla, joka on mainittu teidän keskuudessanne, jotta hän voi asua siinä. Aivan niin. Aamen.