Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 89


Luku 89

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Kirtlandissa Ohiossa 27. helmikuuta 1833. Seurauksena siitä, että varhaiset veljet käyttivät kokouksissaan tupakkaa, profeettaa johdatettiin pohtimaan asiaa; niinpä hän kysyi siitä Herralta. Tämä ilmoitus, joka tunnetaan viisauden sanana, seurasi.

1–9 Viinin, väkijuomien, tupakan ja kuumien juomien käyttö kielletään. 10–17 Yrtit, hedelmät, liha ja vilja on säädetty ihmisen ja eläinten käytettäviksi. 18–21 Kuuliaisuus evankeliumin lakia kohtaan, mukaan luettuna viisauden sana, tuottaa ajallisia ja hengellisiä siunauksia.

1 aViisauden sana Kirtlandissa kokoontuneen ylipappien neuvoston ja kirkon sekä Siionin pyhien hyväksi –

2 lähetettäväksi tervehdyksenä, ei käskynä eikä pakkona vaan ilmoituksena ja viisauden sanana, joka osoittaa Jumalan järjestyksen ja atahdon kaikkien pyhien ajalliseksi pelastukseksi viimeisinä aikoina –

3 annettu periaatteeksi, johon sisältyy alupaus, sovitettuna heikkojen kyvyn mukaan ja kaikista bpyhistä heikoimpienkin, jotka ovat pyhiä tai joita voidaan kutsua pyhiksi.

4 Katso, totisesti näin sanoo Herra teille: Sen apahuuden ja niiden juonien tähden, joita on ja tulee olemaan bvehkeilevien ihmisten sydämissä viimeisinä aikoina, minä olen cvaroittanut teitä ja edeltä varoitan teitä antamalla teille tämän viisauden sanan ilmoituksen kautta,

5 että sikäli kuin joku juo aviiniä tai väkijuomaa teidän keskuudessanne, katso, se ei ole hyvästä eikä soveliasta teidän Isänne silmissä, paitsi kun kokoonnutte yhteen antamaan uhriksi sakramenttinne hänen edessään.

6 Ja katso, tämän tulee olla viiniä, niin, apuhdasta viiniä viinirypäleistä, teidän itsenne valmistamaa.

7 Ja vielä, aväkijuomat eivät ole vatsaa varten vaan ruumiinne pesua varten.

8 Ja vielä, tupakka ei ole aruumista eikä vatsaa varten eikä ole hyväksi ihmiselle, vaan se on yrtti ruhjevammoihin ja kaikelle sairaalle karjalle käytettäväksi harkiten ja taidokkaasti.

9 Ja vielä, kuumat juomat eivät ole ruumista eivätkä vatsaa varten.

10 Ja vielä, totisesti minä sanon teille, että Jumala on säätänyt kaikki terveelliset ayrtit ihmisen ruumista, elimistöä ja käyttöä varten –

11 jokaisen yrtin aikanaan ja jokaisen hedelmän aikanaan; kaikki nämä käytettäviksi ymmärtäväisesti ja akiittäen.

12 Niin, myös aeläinten ja ilman lintujen blihan minä, Herra, olen säätänyt ihmisen käytettäväksi kiittäen; sitä on kuitenkin käytettävä csäästeliäästi;

13 ja minulle on mieleen, että sitä käytetään ainoastaan talven tai kylmän tai nälänhädän aikana.

14 Kaikki avilja on säädetty ihmisen ja eläinten käytettäväksi, elämän turvaksi, ei pelkästään ihmisen vaan kotieläinten ja taivaan lintujen ja kaikkien villieläinten, jotka juoksevat tai matelevat maan päällä;

15 ja nämä Jumala on tehnyt ihmisen käytettäviksi ainoastaan nälänhädän ja ankaran nälän aikana.

16 Kaikki vilja on hyvää ihmisen ravinnoksi; samoin kuin viiniköynnöksen hedelmä, se, mikä tuottaa hedelmää niin maassa kuin maan päällä –

17 kuitenkin vehnä ihmiselle ja maissi härälle ja kaura hevoselle ja ruis linnuille ja sialle ja kaikille kotieläimille ja ohra kaikille hyötyeläimille ja mietoihin juomiin, kuten muukin vilja.

18 Ja kaikki pyhät, jotka muistavat pitää nämä sanat ja tehdä niiden mukaan vaeltaen kuuliaisina käskyille, saavat aterveyttä napaansa ja ydintä luihinsa,

19 ja löytävät aviisautta ja suuria btiedon aarteita, tosiaankin salattuja aarteita,

20 ja ajuoksevat eivätkä uuvu ja vaeltavat eivätkä väsy.

21 Ja minä, Herra, annan heille alupauksen, että tuhon enkeli bkulkee heidän ohitseen kuten Israelin lasten ohitse, eikä surmaa heitä. Aamen.