Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 130


Luku 130

Opetuksia, jotka profeetta Joseph Smith esitti Ramusissa Illinoisissa 2. huhtikuuta 1843.

1–3 Isä ja Poika voivat ilmestyä henkilökohtaisesti ihmisille. 4–7 Enkelit asuvat selestisessä maailmassa. 8–9 Selestinen maa on oleva suuri urim ja tummim. 10–11 Valkoinen kivi annetaan kaikille, jotka astuvat selestiseen maailmaan. 12–17 Toisen tulemisen ajankohta on pidetty salassa profeetalta. 18–19 Tässä elämässä hankittu äly nousee meidän kanssamme ylösnousemuksessa. 20–21 Kaikki siunaukset tulevat kuuliaisuudesta lakia kohtaan. 22–23 Isällä ja Pojalla on liha- ja luuruumis.

1 Kun Vapahtaja ailmestyy, me näemme hänet sellaisena kuin hän on. Me näemme, että hän on bihminen, meidän kaltaisemme.

2 Ja tämä sama yhteisyys, joka vallitsee meidän keskuudessamme täällä, vallitsee meidän keskuudessamme siellä, mutta siihen yhdistyy aiankaikkinen kirkkaus, jota kirkkautta meillä ei nyt ole.

3 Johannes 14:23 – aIsän ja bPojan ilmestyminen tuossa jakeessa on henkilökohtainen cilmestyminen; ja ajatus, että Isä ja Poika dasuvat ihmisen sydämessä, on vanha lahkolaiskäsitys ja on väärä.

4 Vastaukseksi kysymykseen: Eikö Jumalan aaika, enkelin aika, profeetan aika ja ihmisen aika lasketa sen taivaankappaleen mukaan, jolla he asuvat?

5 minä vastaan: Kyllä. Mutta ainoat aenkelit, jotka palvelevat tätä maata, ovat niitä, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet siihen.

6 Enkelit eivät asu tämän maan kaltaisella taivaankappaleella,

7 vaan he asuvat Jumalan luona pallolla, joka on alasi- ja btulimeren kaltainen ja jolla kaikki ilmaistaan heidän kirkkaudekseen, menneet, nykyiset ja tulevat, ja on jatkuvasti Herran edessä.

8 Paikka, jossa Jumala asuu, on suuri aurim ja tummim.

9 Tämä amaa pyhitetyssä ja kuolemattomassa tilassaan tehdään kristallin kaltaiseksi, ja se on urim ja tummim asukkaille, jotka siinä asuvat, ja sen kautta kaikki, mikä kuuluu alempaan valtakuntaan eli kaikkiin alemman järjestyksen valtakuntiin, ilmaistaan niille, jotka asuvat siinä; ja tämä maa on oleva Kristuksen.

10 Silloin valkoisesta kivestä, joka mainitaan Ilmestyskirjan kohdassa 2:17, tulee urim ja tummim jokaiselle, joka sellaisen saa, ja sen kautta valtakuntien korkeampaan järjestykseen kuuluvat asiat ilmoitetaan;

11 ja jokaiselle, joka tulee selestiseen valtakuntaan, annetaan avalkoinen kivi, johon on kirjoitettu uusi bnimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin se, joka sen saa. Tämä uusi nimi on avainsana.

12 Minä profetoin Herran Jumalan nimessä, että avaikeudet, jotka tulevat aiheuttamaan suurta verenvuodatusta ennen Ihmisen Pojan tulemista, alkavat bEtelä-Carolinasta.

13 Ne saattavat luultavasti nousta orjakysymyksestä. Tämän ääni julisti minulle, kun rukoilin vakavasti tästä asiasta joulukuun 25. päivänä 1832.

14 Rukoilin kerran hyvin vakavasti saadakseni tietää Ihmisen Pojan atulemisen ajan, kun kuulin äänen sanovan seuraavaa:

15 Joseph, poikani, jos sinä elät, kunnes olet kahdeksankymmentäviisi vuotta vanha, sinä näet Ihmisen Pojan kasvot; ja nyt, tämä riittäköön, äläkä enää vaivaa minua tällä asialla.

16 Minä jäin epätietoiseksi, enkä voinut ratkaista, tarkoittiko tämä tuleminen tuhatvuotisen valtakunnan alkamista vai jotakin aikaisempaa ilmestymistä vai sitä, että minä kuolisin ja näkisin siksi hänen kasvonsa.

17 Minä uskon, ettei Ihmisen Poika tule ennen tuota aikaa.

18 Jokainen aälyn periaate, jonka me saavutamme tässä elämässä, nousee meidän kanssamme bylösnousemuksessa.

19 Ja jos ihminen hankkii tässä elämässä aahkeroimisellaan ja bkuuliaisuudellaan ctietoa ja älyä enemmän kuin toinen, hän on niin paljon dparemmassa asemassa tulevassa maailmassa.

20 On olemassa alaki – peruuttamattomasti säädetty taivaassa bennen tämän maailman perustamista – johon kaikki csiunaukset perustuvat,

21 ja kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu.

22 aIsällä on bliha- ja luuruumis, yhtä käsinkosketeltava kuin ihmisen; Pojalla myös; mutta cPyhällä Hengellä ei ole liha- ja luuruumista, vaan hän on henkipersoona. Ellei niin olisi, Pyhä Henki ei voisi asua meissä.

23 Ihminen voi saada aPyhän Hengen, ja se voi laskeutua hänen päällensä jäämättä häneen.