Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 30


Luku 30

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta David Whitmerille, Peter Whitmer nuoremmalle ja John Whitmerille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830 kolmipäiväisen konferenssin jälkeen, joka pidettiin Fayettessa, mutta ennen kirkon vanhinten lähtöä. Tämä aineisto julkaistiin alun perin kolmena ilmoituksena. Profeetta yhdisti sen yhdeksi luvuksi Opin ja liittojen vuoden 1835 laitokseen.

1–4 David Whitmeriä nuhdellaan siitä, ettei hän ole palvellut tunnollisesti. 5–8 Peter Whitmer nuoremman tulee lähteä Oliver Cowderyn mukana lähetystyöhön lamanilaisten luokse. 9–11 John Whitmer kutsutaan saarnaamaan evankeliumia.

1 Katso, minä sanon sinulle, David, että sinä olet pelännyt ihmistä etkä ole turvannut minuun voimaa saadaksesi, kuten sinun olisi pitänyt.

2 Mutta sinun mielesi on ollut enemmän siinä, mikä on maailmasta, kuin siinä, mikä on minusta, sinun Luojastasi, ja palvelutyöstä, johon sinut on kutsuttu; etkä sinä ole ottanut varteen minun Henkeäni etkä niitä, jotka on asetettu sinun yläpuolellesi, vaan ne, joita minä en ole käskenyt, ovat saaneet sinut vakuuttuneeksi.

3 Sen tähden sinut on jätetty kysymään itseksesi minun kädestäni ja pohdiskelemaan sitä, mitä olet saanut.

4 Ja kotisi olkoon sinun isäsi talossa, kunnes minä annan sinulle lisää käskyjä. Ja omistaudu palvelutyöhön kirkossa ja maailman edessä ja ympäröivillä seuduilla. Aamen.

5 Katso, minä sanon sinulle, Peter, että sinun on lähdettävä matkallesi veljesi Oliverin kanssa; sillä aika on tullut, jolloin minusta on tarpeen, että sinä avaat suusi julistamaan minun evankeliumiani; älä siis pelkää, vaan ota varteen veljesi sanat ja neuvot, joita hän sinulle antaa.

6 Ja kärsi ahdistusta kaikissa hänen ahdingoissaan ylentäen aina sydämesi minun puoleeni rukouksessa ja uskossa hänen ja itsesi vapautukseksi, sillä minä olen antanut hänelle voiman perustaa kirkkoni lamanilaisten keskuuteen;

7 enkä minä ole nimittänyt ketään hänen neuvojakseen hänen yläpuolelleen kirkossa, mitä tulee kirkon asioihin, paitsi hänen veljensä Joseph Smith nuoremman.

8 Ja nyt, ota varteen nämä asiat ja pidä tunnollisesti minun käskyni, niin sinua siunataan iankaikkisella elämällä. Aamen.

9 Katso, minä sanon sinulle, palvelijani John, että sinun tulee alkaa tästä lähtien julistaa minun evankeliumiani niin kuin pasuunan äänellä.

10 Ja sinun työsi olkoon veljesi Philip Burroughsin talossa ja sitä ympäröivällä seudulla, niin, missä tahansa, missä sinua kuullaan, kunnes minä käsken sinua lähtemään täältä.

11 Ja koko sinun työsi olkoon vastedes koko sielustasi Siionissa; niin, avaa aina suusi minun asiani hyväksi pelkäämättä, mitä ihminen voi tehdä, sillä minä olen sinun kanssasi. Aamen.