Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 65


Luku 65

Rukousta koskeva ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa 30. lokakuuta 1831.

1–2 Jumalan valtakunnan avaimet on annettu ihmiselle maan päällä, ja evankeliumin asia voittaa. 3–6 Taivaan tuhatvuotinen valtakunta tulee ja yhdistyy Jumalan valtakuntaan maan päällä.

1 Kuulkaa ja katsokaa – kuin erään ääni, korkeudesta lähetetyn, joka on väkevä ja voimallinen ja joka menee maan ääriin, niin, jonka ääni ihmisille on: aValmistakaa Herralle tie, tehkää hänen polkunsa suoriksi.

2 Jumalan avaltakunnan bavaimet on annettu ihmiselle maan päällä, ja sieltä evankeliumi vierii maan ääriin niin kuin vuoresta käden koskematta irronnut ckivi vierii, kunnes se on dtäyttänyt koko maan.

3 Niin, ääni huutaa: Valmistakaa Herralle tie, valmistakaa Karitsan aateria, valmistautukaa bYlkää varten.

4 Rukoilkaa Herraa, huutakaa avuksi hänen pyhää nimeään, ilmoittakaa hänen ihmeellisistä teoistaan kansan keskuudessa.

5 Huutakaa avuksi Herraa, jotta hänen valtakuntansa edistyisi maan päällä, jotta sen asukkaat ottaisivat sen vastaan ja valmistautuisivat tulevien aikojen varalle, jolloin Ihmisen Poika atulee alas taivaan halki bvaatetettuna sädehtivään ckirkkauteensa kohtaamaan Jumalan dvaltakunnan, joka on perustettu maan päälle.

6 Ja nyt, edistyköön aJumalan valtakunta, jotta btaivaan valtakunta voi tulla, jotta sinä, oi Jumala, saisit kirkkautta taivaassa sekä maan päällä, jotta sinun vihollisesi alistettaisiin; sillä csinun on kunnia, voima ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen.