Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 54


Luku 54

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Newel Knightille Kirtlandissa Ohiossa 10. kesäkuuta 1831.Thompsonissa Ohiossa asuvat kirkon jäsenet olivat jakaantuneet kysymyksissä, jotka liittyivät omaisuuden pyhittämiseen. Itsekkyyttä ja ahneutta ilmeni. Shakereiden luokse tekemänsä lähetysmatkan jälkeen (ks. OL 49 johdanto) Leman Copley oli rikkonut liittonsa pyhittää iso maatilansa perintösijaksi Colesvillesta New Yorkin osavaltiosta saapuville pyhille. Tämän seurauksena Newel Knight (Thompsonissa asuvien jäsenten johtaja) ja muita vanhimpia oli tullut kysymään profeetalta, miten toimia. Profeetta kysyi Herralta ja sai tämän ilmoituksen, jossa Thompsonissa asuvia jäseniä käsketään lähtemään Leman Copleyn maatilalta ja matkaamaan Missouriin.

1–6 Pyhien täytyy pitää evankeliumin liitto saadakseen armon. 7–10 Heidän täytyy olla kärsivällisiä ahdingossa.

1 Katso, näin sanoo Herra, nimittäin aAlfa ja Oomega, alku ja loppu, nimittäin hän, joka bristiinnaulittiin maailman syntien tähden:

2 Katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, palvelijani Newel Knight, että sinun tulee pysyä lujana siinä virassa, johon minä olen sinut nimittänyt.

3 Ja mikäli veljesi haluavat välttää vihollisensa, he tehkööt parannuksen kaikista synneistään ja tulkoot todella anöyriksi minun edessäni ja murtuneiksi.

4 Ja koska aliitto, jonka he tekivät minun kanssani, on rikottu, niin se on menettänyt bmerkityksensä ja rauennut.

5 Ja voi sitä, jonka kautta tämä arikkomus tulee, sillä hänelle olisi ollut parempi, että hänet olisi hukutettu meren syvyyteen.

6 Mutta siunattuja ovat ne, jotka ovat pitäneet liiton ja noudattaneet käskyä, sillä he saavat aarmon.

7 Ja nyt, lähtekää pakoon maasta, jotteivät teidän vihollisenne kävisi kimppuunne; ja lähtekää matkaan ja nimittäkää kenet haluatte johtajaksenne ja hoitamaan maksunne.

8 Ja näin teidän tulee lähteä matkaan läntisille seuduille, aMissourin maahan, lamanilaisten rajoille.

9 Ja kun olette tehneet matkanne, katso, minä sanon teille: Etsikää aelanto kuten muutkin ihmiset, kunnes minä valmistan teille sijan.

10 Ja vielä, olkaa akärsivällisiä ahdingossa, kunnes minä btulen; ja katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun mukanani; ja ne, jotka ovat cetsineet minua varhain, löytävät dlevon sielullensa. Aivan niin. Aamen.