Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 22


Luku 22

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Manchesterissa New Yorkin osavaltiossa 16. huhtikuuta 1830. Tämä ilmoitus annettiin kirkolle eräiden aikaisemmin kastettujen tähden, jotka halusivat liittyä kirkkoon ilman uudelleen kastamista.

1 Kaste on uusi ja ikuinen liitto. 2–4 Kaste tulee suorittaa valtuudella.

1 Katso, minä sanon teille, että minä olen päättänyt kaikki vanhat liitot tämän myötä, ja tämä on uusi ja ikuinen liitto, tosiaankin se, joka on ollut alusta asti.

2 Sen tähden, vaikka ihminen kastettaisiin sata kertaa, siitä ei ole hänelle mitään hyötyä, sillä ette voi mennä sisälle ahtaasta portista Mooseksen lain ettekä kuolleiden tekojenne avulla.

3 Sillä teidän kuolleiden tekojenne tähden minä olen käskenyt perustaa tämän viimeisen liiton ja tämän kirkon itselleni samoin kuin muinaisina aikoina.

4 Ja nyt, käykää sisälle portista, kuten minä olen käskenyt, älkääkä pyrkikö neuvomaan Jumalaanne. Aamen.