Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 77


Luku 77

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithille Hiramissa Ohiossa maaliskuun 1832 tienoilla. Joseph Smithin historiassa sanotaan: ”Kirjoitusten kääntämisen yhteydessä sain seuraavan selityksen Johanneksen ilmestyksestä.”

1–4 Eläimillä on henki, ja ne saavat asustaa iankaikkisessa autuudessa. 5–7 Tällä maalla on 7 000 vuoden ajallinen olemassaolo. 8–10 Useat eri enkelit palauttavat evankeliumin ja palvelevat maan päällä. 11 Sinetillä merkitään 144 000. 12–14 Kristus tulee seitsemännen vuosituhannen alussa. 15 Kaksi profeettaa nostetaan juutalaiskansakunnalle.

1 K. Mikä on alasinen meri, josta Johannes puhuu Ilmestyskirjan 4. luvussa ja 6. jakeessa?V. Se on bmaa pyhitetyssä, kuolemattomassa ja ciankaikkisessa tilassaan.

2 K. Mitä meidän on ymmärrettävä neljällä olennolla, joista puhutaan samassa jakeessa?V. Ne ovat akuvaannollisia ilmauksia, joita Ilmestyksensaaja, Johannes, käytti kuvatessaan btaivasta, Jumalan cparatiisia, ihmisen ja villieläinten ja matelijoiden ja ilman lintujen donnea; se, mikä on hengellistä, on sen kaltaista, mikä on ajallista; ja se, mikä on ajallista, on sen kaltaista, mikä on hengellistä; ihmisen ehenki on hänen persoonansa kaltainen, niin myös feläimen henki ja jokaisen muun luodun, jonka Jumala on luonut.

3 K. Rajoittuvatko neljä olentoa yksityisiin olentoihin vai edustavatko ne luokkia tai järjestyksiä?V. Ne rajoittuvat neljään yksityiseen olentoon, jotka näytettiin Johannekselle, ja edustavat olentoluokkien kirkkautta niiden määrätyssä järjestyksessä tai aluomispiirissä niiden nauttiessa iankaikkisesta bautuudestaan.

4 K. Mitä meidän on ymmärrettävä silmillä ja siivillä, joita olennoilla oli?V. Niiden silmät kuvaavat valoa ja atietoa, toisin sanoen ne ovat täynnä tietoa; ja niiden siivet kuvaavat bkykyä liikkua, toimia jne.

5 K. Mitä meidän on ymmärrettävä niillä kahdellakymmenelläneljällä avanhimmalla, joista Johannes puhuu?V. Meidän tulee ymmärtää, että nämä vanhimmat, jotka Johannes näki, olivat vanhimpia, jotka olivat olleet buskollisia palveluksen työssä ja olivat kuolleet; jotka olivat kuuluneet cseitsemään seurakuntaan ja olivat silloin Jumalan paratiisissa.

6 K. Mitä meidän on ymmärrettävä kirjalla, jonka Johannes näki ja joka oli asinetöity ulkopuolelta seitsemällä sinetillä?V. Meidän on ymmärrettävä, että se sisältää Jumalan ilmoitetun tahdon, bsalaisuudet ja teot; hänen hallintonsa salat, jotka koskevat tätä cmaata sen olemisen seitsemäntuhannen vuoden eli sen ajallisen olemassaolon aikana.

7 K. Mitä meidän on ymmärrettävä seitsemällä sinetillä, joilla se oli sinetöity?V. Meidän on ymmärrettävä, että ensimmäinen sinetti sisältää aensimmäisen vuosituhannen asiat ja samoin toinen sinetti toisen vuosituhannen ja niin edelleen seitsemänteen asti.

8 K. Mitä meidän on ymmärrettävä neljällä enkelillä, joista puhutaan Ilmestyskirjan 7. luvussa ja 1. jakeessa?V. Meidän on ymmärrettävä, että he ovat neljä enkeliä, jotka Jumala on lähettänyt maailmaan ja joille on annettu valta maan neljään ääreen, pelastaa elämä ja tuhota; nämä ovat niitä, joilla on aikuinen evankeliumi annettavana jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle ja joilla on valta sulkea taivaat, sinetöidä elämään tai syöstä alas pimeyden bseuduille.

9 K. Mitä meidän on ymmärrettävä idästä nousevalla enkelillä, Ilmestyskirja, 7. luku ja 2. jae?V. Meidän on ymmärrettävä, että idästä nouseva enkeli on se, jolle on annettu elävän Jumalan sinetti aIsraelin kahtatoista heimoa varten; sen tähden hän huutaa neljälle enkelille, joilla on ikuinen evankeliumi, sanoen: Älkää vahingoittako maata, älkää merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijoiden botsaan. Ja jos haluatte ottaa vastaan, tämä on cElias, jonka oli määrä tulla kokoamaan yhteen Israelin heimot ja dpalauttaa kaikki.

10 K. Milloin tässä luvussa mainittujen asioiden on määrä toteutua?V. Niiden on määrä toteutua akuudentena vuosituhantena eli kuudetta sinettiä avattaessa.

11 K. Mitä meidän on ymmärrettävä sillä, että asataneljäkymmentäneljätuhatta kaikista Israelin heimoista merkitään sinetillä – kaksitoistatuhatta jokaisesta heimosta?V. Meidän on ymmärrettävä, että ne, jotka merkitään sinetillä, ovat bylipappeja, Jumalan pyhään järjestykseen asetettuja hallitsemaan ikuista evankeliumia; sillä he ovat niitä, jotka enkelit – joille on annettu valta maan kansakuntiin tuoda kaikki, jotka haluavat tulla, cEsikoisen kirkkoon – ovat asettaneet jokaisesta kansakunnasta, suvusta, kielestä ja kansasta.

12 K. Mitä meidän on ymmärrettävä atorvien soitolla, joka mainitaan Ilmestyskirjan 8. luvussa?V. Meidän on ymmärrettävä, että niin kuin Jumala teki maailman kuudessa päivässä ja päätti työnsä seitsemäntenä päivänä ja bpyhitti sen sekä muovasi ihmisen maan ctomusta, niin Herra Jumala dpyhittää maan seitsemännen vuosituhannen alussa ja saattaa päätökseen ihmisen pelastuksen ja etuomitsee kaiken ja flunastaa kaiken, paitsi sitä, mitä hän ei ole ottanut valtaansa, kun hän on merkinnyt kaiken sinetillä kaiken loppuun asti; ja seitsemän enkelin torvien soitto merkitsee hänen työnsä valmistamista ja päättämistä seitsemännen vuosituhannen alussa – tien valmistamista ennen hänen tulemisensa aikaa.

13 K. Milloin niiden asioiden on määrä toteutua, joista kirjoitetaan Ilmestyskirjan 9. luvussa?V. Niiden on määrä toteutua seitsemännen sinetin avaamisen jälkeen ennen Kristuksen tulemista.

14 K. Mitä meidän on ymmärrettävä pienellä kirjalla, jonka Johannes asöi, kuten mainitaan Ilmestyskirjan 10. luvussa?V. Meidän on ymmärrettävä, että se oli hänen tehtävänsä ja käskynsä bkoota Israelin heimot; katso, tämä on Elias, jonka, kuten on kirjoitettu, täytyy tulla ja cpalauttaa kaikki.

15 K. Mitä on ymmärrettävä kahdella atodistajalla Ilmestyskirjan 11. luvussa?V. He ovat kaksi profeettaa, jotka nostetaan bjuutalaiskansakunnalle cviimeisinä aikoina, dpalauttamisen aikana, ja jotka profetoivat juutalaisille, sen jälkeen kun he ovat kokoontuneet ja he ovat rakentaneet Jerusalemin kaupungin isiensä emaahan.