Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 60


Luku 60

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Independencessä Jacksonin piirikunnassa Missourissa 8. elokuuta 1831. Tällöin vanhimmat, jotka olivat matkustaneet Jacksonin piirikuntaan ja osallistuneet maan ja temppelitontin pyhittämiseen, halusivat tietää, mitä heidän tuli tehdä.

1–9 Vanhinten tulee saarnata evankeliumia jumalattomien seurakunnissa. 10–14 He eivät saa tuhlata aikaansa joutilaisuuteen eivätkä haudata talenttiansa. 15–17 He voivat pestä jalkansa todisteeksi niitä vastaan, jotka hylkäävät evankeliumin.

1 Katso, näin sanoo Herra kirkkonsa vanhimmille, joiden tulee palata joutuin maahan, josta he tulivat: Katso, minulle on mieleen, että te olette tulleet tänne ylös;

2 mutta eräisiin minä en ole mieltynyt, sillä he eivät tahdo avata asuutansa, vaan bihmispelosta he ckätkevät talentin, jonka minä olen antanut heille. Voi sellaisia, sillä minun vihani on syttynyt heitä vastaan.

3 Ja tapahtuu, että elleivät he ole uskollisempia minulle, heiltä aotetaan pois sekin, mikä heillä on.

4 Sillä minä, Herra, hallitsen taivaissa ylhäällä ja maan asotajoukkojen keskuudessa; ja sinä päivänä, jona minä kokoan bjalokiveni, kaikki ihmiset saavat tietää, mikä osoittaa Jumalan voiman.

5 Mutta totisesti minä puhun teille teidän matkastanne maahan, josta te tulitte. Tehtäköön alus tai ostettakoon, niin kuin hyväksi näette, sillä ei ole väliä minulle, ja matkatkaa joutuin paikkaan, jota kutsutaan St. Louisiksi.

6 Ja sieltä palvelijani Sidney Rigdon, Joseph Smith nuorempi ja Oliver Cowdery matkatkoot Cincinnatiin;

7 ja he korottakoot äänensä tässä paikassa ja julistakoot minun sanaani kovalla äänellä ilman vihaa tai epäilyä kohottaen pyhät kädet heidän ylitseen. Sillä minä kykenen apyhittämään teidät, ja teidän syntinne on annettu teille banteeksi.

8 Ja loput lähtekööt matkaan St. Louisista kaksittain ja saarnatkoot sanaa, ei kiireessä, jumalattomien seurakunnissa, kunnes he palaavat seurakuntiin, joista ovat tulleet.

9 Ja kaikki tämä seurakuntien hyväksi; tämän vuoksi minä olen heidät lähettänyt.

10 Ja palvelijani aEdward Partridge antakoon rahasta, jonka minä olen hänelle antanut, osan vanhimmilleni, joiden on käsketty palata;

11 ja se, joka kykenee, palauttakoon sen edustajan välityksellä; ja siltä, joka ei kykene, siltä sitä ei vaadita.

12 Ja nyt minä puhun lopuista, jotka tulevat tähän maahan.

13 Katso, heidät on lähetetty saarnaamaan minun evankeliumiani jumalattomien seurakunnissa; ja nyt minä annan heille tämän käskyn: Älä atuhlaa aikaasi joutilaisuuteen äläkä hautaa btalenttiasi, niin että siitä ei tiedettäisi.

14 Ja kun olet tullut ylös Siionin maahan ja olet julistanut minun sanaani, palaa joutuin, julistaen minun sanaani jumalattomien seurakunnissa, ei kiireessä eikä avihaisesti eikä kiistellen.

15 Ja pudista apöly jaloistasi niitä vastaan, jotka eivät ota sinua vastaan, ei heidän läsnä ollessaan, ettet vihoittaisi heitä, vaan salassa; ja pese jalkasi todisteeksi heitä vastaan tuomiopäivänä.

16 Katso, tämä riittää teille ja on hänen tahtonsa, joka on lähettänyt teidät.

17 Ja palvelijani Joseph Smith nuoremman suulla ilmoitetaan Sidney Rigdonista ja Oliver Cowderysta. Loput tämän jälkeen. Aivan niin. Aamen.