Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 114


Luku 114

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Far Westissä Missourissa 11. huhtikuuta 1838.

1–2 Kirkon virat, jotka ovat sellaisten hallussa, jotka eivät ole uskollisia, annetaan muille.

1 Totisesti näin sanoo Herra: Palvelijani David W. Pattenin on viisasta selvittää kaikki liiketoimensa niin pian kuin hän suinkin voi ja toimittaa pois kauppatavaransa, niin että hän voi mennä lähetystyöhön minulle ensi keväänä yhdessä muiden kanssa, nimittäin kahdentoista, hänet itsensä mukaan luettuna, todistaakseen minun nimestäni ja viedäkseen ilosanoman kaikkialle maailmaan.

2 Sillä totisesti näin sanoo Herra, että sikäli kuin teidän keskuudessanne on sellaisia, jotka kieltävät minun nimeni, toisia tulee aasettaa heidän bsijaansa, ja näiden tulee saada heidän tehtävänsä. Aamen.