Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 28


Luku 28

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Oliver Cowderylle Fayettessa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa 1830. Hiram Pagella, kirkon jäsenellä, oli eräs tietty kivi, ja hän väitti saavansa sen avulla ilmoituksia Siionin rakentamisesta ja kirkon järjestyksestä. Nämä väitteet olivat eksyttäneet muutamia jäseniä, ja ne vaikuttivat väärällä tavalla jopa Oliver Cowderyynkin. Juuri ennen suunniteltua konferenssia profeetta kysyi asiaa vakavasti Herralta, ja tämä ilmoitus seurasi.

1–7 Joseph Smithillä on hallussaan salaisuuksien avaimet, ja vain hän saa ilmoituksia kirkkoa varten. 8–10 Oliver Cowderyn tulee saarnata lamanilaisille. 11–16 Saatana eksytti Hiram Pagea ja antoi hänelle vääriä ilmoituksia.

1 Katso, minä sanon sinulle, aOliver, että sinulle suodaan, että kirkon tulee kuulla sinua kaikissa asioissa, joita sinä bopetat sille cLohduttajan avulla ilmoituksista ja käskyistä, jotka minä olen antanut.

2 Mutta katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, aettei ketään muuta kuin palvelijani bJoseph Smith nuorempi nimitetä ottamaan vastaan käskyjä ja ilmoituksia tässä kirkossa, sillä hän saa ne samoin kuin Mooses.

3 Ja sinun tulee olla kuuliainen sille, mitä minä hänelle annan, niin kuin aAaron, julistaaksesi kirkolle uskollisesti käskyjä ja ilmoituksia voimalla ja bvaltuudella.

4 Ja jos Lohduttaja johdattaa sinua jolloinkin apuhumaan tai opettamaan tai antamaan milloinkaan käskyjä kirkolle, sinä saat tehdä niin.

5 Mutta älä kirjoita käskynä vaan viisauden mukaan.

6 Äläkä käske sitä, joka on sinun yläpuolellasi ja kirkon johdossa,

7 sillä minä olen antanut hänelle asalaisuuksien ja sinetöityjen ilmoitusten bavaimet, kunnes minä nimitän heille toisen hänen sijaansa.

8 Ja nyt, katso, minä sanon sinulle, että sinun tulee lähteä alamanilaisten keskuuteen ja saarnata minun bevankeliumiani heille; ja sikäli kuin he ottavat vastaan sinun opetuksesi, sinun tulee perustaa minun kirkkoni heidän keskuuteensa; ja sinä saat ilmoituksia, mutta älä kirjoita niitä käskyinä.

9 Ja nyt, katso, minä sanon sinulle, ettei sitä, minne aSiionin bkaupunki rakennetaan, ole ilmoitettu, eikä kukaan ihminen tiedä sitä, mutta se ilmoitetaan tämän jälkeen. Katso, minä sanon sinulle, että se on lamanilaisten rajamailla.

10 Älä lähde tältä paikkakunnalta ennen kuin konferenssin jälkeen, ja konferenssi nimittäköön äänellään palvelijani Josephin johtajakseen, ja sinun tulee puhua se, mitä hän sinulle sanoo.

11 Ja vielä, puhu veljesi Hiram Pagen kanssa akahden kesken ja sano hänelle, että ne tuosta kivestä tulleet asiat, jotka hän on kirjoittanut, eivät ole minusta ja että bSaatana ceksyttää häntä;

12 sillä katso, näitä asioita ei ole määrätty hänelle, eikä kenellekään tästä kirkosta määrätä mitään vastoin kirkon liittoja.

13 Sillä kaikki täytyy tehdä kirkossa järjestyksessä ja ayhteisellä suostumuksella, uskon rukouksen kautta.

14 Ja sinun tulee auttaa kaikkien näiden asioiden selvittämisessä kirkon liittojen mukaan, ennen kuin lähdet matkallesi lamanilaisten keskuuteen.

15 Ja sinun aannetaan tietää lähdöstäsi alkaen paluuseesi asti, mitä sinun tulee tehdä.

16 Ja sinun täytyy avata suusi aina ja julistaa minun evankeliumiani riemun äänellä. Aamen.