Tutkimisen apuneuvoja
Yhteinen suostumus


Yhteinen suostumus

Periaate, jonka mukaan kirkon jäsenet hyväksyvät kirkossa palvelukseen kutsutut ja antavat heille tukensa. Samalla tavalla kirkon jäsenet hyväksyvät heidän hyväksymistään tarvitsevat kirkon päätökset, yleensä kohottamalla oikean kätensä.

Jeesus Kristus on kirkkonsa pää. Pyhän Hengen innoituksen kautta hän ohjaa kirkon johtajia tärkeissä toimissa ja päätöksissä. Kaikilla kirkon jäsenillä on kuitenkin oikeus ja etuoikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä johtajiensa toimet ja päätökset.