Tutkimisen apuneuvoja
Näky


Näky

Pyhän Hengen voimalla saatava näkyvä ilmoitus jostakin tapahtumasta, henkilöstä tai asiasta.

Esimerkkejä merkittävistä näyistä: Hesekielin näky viimeisistä ajoista (Hes. 37–39), Stefanoksen näky Jeesuksesta Jumalan oikealla puolella (Ap. t. 7:55–56), Johanneksen näky viimeisistä ajoista (Ilm. 4–21), Lehin ja Nefin näky elämän puusta (1. Nefi 8; 10–14), Alma nuoremman näky Herran enkelistä (Moosia 27), Jeredin veljen näky kaikista maan asukkaista (Et. 3:25), näky kirkkauksista (OL 76), Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä annetut näyt (OL 110), Joseph F. Smithin näky kuolleiden lunastuksesta (OL 138), Mooseksen näky Jumalasta ja hänen luoduistaan (Moos. 1), Henokin näky Jumalasta (Moos. 6–7) sekä Joseph Smithin ensimmäinen näky (JS–H 1).