Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 110


Luku 110

Näkyjä, jotka näytettiin profeetta Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle temppelissä Kirtlandissa Ohiossa 3. huhtikuuta 1836. Tämä tapahtui sapatinpäivän kokouksessa. Joseph Smithin historiassa sanotaan: ”Iltapäivällä avustin muita presidenttejä Herran ehtoollisen jakamisessa seurakunnalle. Saimme sen kahdeltatoista, joiden etuoikeutena oli toimittaa pyhää pöytäpalvelusta tänä päivänä. Suoritettuani tämän palveluksen veljilleni vetäydyin korokkeelle verhojen ollessa alas laskettuina ja kumarruin Oliver Cowderyn kanssa vakavaan ja hiljaiseen rukoukseen. Noustuamme rukouksesta seuraava näky avattiin meille molemmille.”

1–10 Herra, Jehova, ilmestyy kirkkaudessa ja hyväksyy Kirtlandin temppelin huoneekseen. 11–12 Mooses ja Elias ilmestyvät kumpikin ja antavat avaimensa ja taloudenhoitokautensa. 13–16 Elia palaa ja antaa taloudenhoitokautensa avaimet, kuten Malakia lupasi.

1 aVerho poistettiin mielestämme, ja ymmärryksemme bsilmät avattiin.

2 Me näimme Herran seisomassa korokkeen kaiteella edessämme; ja hänen jalkojensa alla oli puhtaalla kullalla päällystetty alusta, väriltään kuin meripihka.

3 Hänen asilmänsä olivat kuin tulenliekki; hänen päänsä hiukset olivat valkoiset kuin puhdas lumi; hänen bkasvonsa loistivat kirkkaammin kuin aurinko; ja hänen cäänensä oli kuin suurten vesien pauhu, nimittäin dJehovan ääni, joka sanoi:

4 Minä olen aensimmäinen ja viimeinen; minä olen hän, joka belää, minä olen hän, joka teurastettiin; minä olen teidän cpuolustajanne Isän luona.

5 Katso, teidän syntinne on annettu teille aanteeksi; te olette puhtaita minun edessäni; nostakaa siis päänne ja riemuitkaa.

6 Veljienne sydämet riemuitkoot, ja kaiken kansani, joka on kaikin voimin arakentanut tämän huoneen minun nimelleni, sydämet riemuitkoot.

7 Sillä katso, minä olen ahyväksynyt tämän bhuoneen, ja minun nimeni on oleva täällä; ja minä ilmaisen itseni kansalleni armollisesti tässä huoneessa.

8 Niin, minä ailmestyn palvelijoilleni ja puhun heille omalla äänelläni, jos minun kansani pitää minun käskyni eikä bsaastuta tätä cpyhää huonetta.

9 Niin, tuhansien ja kymmenientuhansien sydämet riemuitsevat suuresti asiunausten tähden, jotka vuodatetaan, ja bendaumentin tähden, joka palvelijoilleni on suotu tässä huoneessa.

10 Ja tämän huoneen maine leviää vieraisiin maihin; ja tämä on sen siunauksen alku, joka avuodatetaan minun kansani päälle. Aivan niin. Aamen.

11 Tämän näyn asulkeuduttua taivaat aukenivat meille uudestaan; ja bMooses ilmestyi eteemme ja antoi meidän haltuumme cavaimet Israelin dkokoamiseksi maan neljältä ääreltä ja kymmenen heimon johdattamiseksi epohjoisesta maasta.

12 Tämän jälkeen aElias ilmestyi ja antoi bAbrahamin evankeliumin ctaloudenhoitokauden ja sanoi, että meidän ja meidän jälkeläistemme kautta siunattaisiin kaikkia sukupolvia meidän jälkeemme.

13 Kun tämä näky oli sulkeutunut, vielä yksi suuri ja kirkkauden näky puhkesi meille; sillä profeetta aElia, joka botettiin taivaaseen maistamatta kuolemaa, seisoi meidän edessämme ja sanoi:

14 Katso, on tullut täysin aika, josta Malakian suu puhui – todistaen, että hänet [Elia] lähetettäisiin, ennen kuin Herran suuri ja pelottava päivä tulee

15 akääntämään isien sydämet lasten puoleen ja lapset isien puoleen, jottei koko maata lyötäisi kirouksella –

16 sen tähden tämän taloudenhoitokauden avaimet on annettu teidän käsiinne; ja tästä te voitte tietää, että Herran suuri ja pelottava apäivä on lähellä, aivan ovella.