Tutkimisen apuneuvoja
Pyhä


Pyhä

Pyhissä kirjoituksissa sanalla pyhä on kaksi merkitystä: 1) Jeesuksen Kristuksen kirkon uskollinen jäsen ja 2) luonteenpiirre.

Jeesuksen Kristuksen kirkon uskollinen jäsen

Luonteenpiirre

Jumalinen tai hengellisesti ja moraalisesti puhdas. Pyhän vastakohta on alhainen tai epäpyhä.