Tutkimisen apuneuvoja
Tulla


Tulla

Pyhissä kirjoituksissa merkitsee usein lähestyä jotakuta seuraamalla häntä tai olemalla hänelle kuuliainen kuten ilmauksessa ”tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä” (Moroni 10:32).