Tutkimisen apuneuvoja
Amlisi, amlisilaiset


Amlisi, amlisilaiset

Mormonin kirjassa mies, joka johti nefiläisryhmää, joka halusi kuninkaan tuomarien hallituskaudella. Nämä nefiläiset, joita sanottiin amlisilaisiksi, kapinoivat avoimesti Jumalaa vastaan, minkä vuoksi heidät kirottiin (Alma 2–3).