Tutkimisen apuneuvoja
Williams, Frederick G.


Williams, Frederick G.

Johtaja palautetun kirkon alkuaikoina. Hän palveli jonkin aikaa neuvonantajana ylipappeuden presidenttikunnassa (OL 81; 90:6, 19; 102:3).