Tutkimisen apuneuvoja
Iisak


Iisak

Vanhan testamentin patriarkka. Hänen syntymänsä Abrahamille ja Saaralle heidän vanhalla iällään oli ihme (1. Moos. 15:4–6; 17:15–21; 21:1–8). Se, että Abraham oli valmis uhraamaan Iisakin, oli vertauskuva Jumalasta ja hänen ainosyntyisestä Pojastaan (MK Jaak. 4:5). Iisak oli Abrahamin liiton lupausten perillinen (1. Moos. 21:9–12; 1. Nefi 17:40; OL 27:10).