Tutkimisen apuneuvoja
Fayette, New York, USA
edellinen seuraava

Fayette, New York, USA

Tällä paikkakunnalla sijaitsi Peter Whitmer vanhemman maatila, jossa annettiin monia ilmoituksia profeetta Joseph Smith nuoremmalle. Kirkko perustettiin ja Herran ääni kuultiin siellä 6. huhtikuuta 1830 (OL 128:20).