Tutkimisen apuneuvoja
Samarialaiset


Samarialaiset

Raamatun kansa, joka asui Samariassa sen jälkeen kun assyrialaiset olivat valloittaneet Israelin pohjoisen valtakunnan. Samarialaiset olivat osaksi israelilaisia, osaksi muita. Heidän uskontonsa oli juutalaisten ja pakanallisten uskomusten ja menojen sekoitus. Kohdassa Luuk. 10:25–37 oleva vertaus laupiaasta samarialaisesta osoittaa, kuinka paljon juutalaiset vihasivat samarialaisia, koska nämä olivat luopuneet israelilaisesta uskonnosta. Herra käski apostolien opettaa samarialaisille evankeliumia (Ap. t. 1:6–8). Filippos saarnasi Kristuksen evankeliumia menestyksellisesti Samarian kansalle ja teki heidän keskuudessaan monia ihmetekoja (Ap. t. 8:5–39).