Tutkimisen apuneuvoja
Kääntäminen


Kääntäminen

Jollakin kielellä esitetyn ajatuksen merkityksen ilmaiseminen vastaavin sanoin toisella kielellä (Moosia 8:8–13; UK 1:8). Pyhissä kirjoituksissa kääntämistä sanotaan usein Jumalan lahjaksi (Alma 9:21; OL 8; 9:7–9). Toisinaan kääntämisellä voidaan tarkoittaa aikaisemman käännöksen parantamista tai korjaamista tai kadonneen tekstin palauttamista (OL 45:60–61). Joseph Smithiä käskettiin tekemään innoitettu käännös englanninkielisestä kuningas Jaakon raamatunkäännöksestä (OL 42:56; 76:15).