Tutkimisen apuneuvoja
Hesekiel


Hesekiel

Profeetta, joka kirjoitti Vanhassa testamentissa olevan Hesekielin kirjan. Hän oli Sadokin sukuun kuuluva pappi, jonka Nebukadnessar vei muiden mukana pakkosiirtolaisuuteen. Hän asui juutalaisten keskuudessa Babylonissa ja profetoi kahdenkymmenenkahden vuoden ajan 592–570 eKr.

Hesekielin kirja

Hesekielin kirja voidaan jakaa neljään osaan. Luvuissa 1–3 kerrotaan Jumalan näystä ja Hesekielin kutsumisesta palvelukseen. Luvuissa 4–24 kerrotaan Jerusalemia kohdanneista tuomioista ja niiden syistä. Luvuissa 25–32 julistetaan tuomioita kansoille. Luvuissa 33–48 on näkyjä myöhempien aikojen Israelista.