Tutkimisen apuneuvoja
Sanhedrin


Sanhedrin

Juutalainen hallintoelin, korkea neuvosto eli suuri neuvosto ja juutalaisten korkein oikeus niin siviiliasioissa kuin kirkollisissakin asioissa. Sanhedrinissa oli seitsemänkymmentäyksi jäsentä, jotka olivat ylintä papistoa, lainopettajia ja vanhimpia. Pyhissä kirjoituksissa Sanhedrinia kutsutaan usein neuvostoksi (Matt. 26:59; Mark. 14:55; Ap. t. 5:34).