Tutkimisen apuneuvoja
Jaakob, Sebedeuksen poika


Jaakob, Sebedeuksen poika

Yksi kahdestatoista apostolista, jotka Jeesus valitsi palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa. Jaakob oli Johanneksen veli ja yksi niistä kolmesta apostolista, jotka Jeesus valitsi kumppaneikseen tietyissä erityistilanteissa: kun Jairoksen tytär herätettiin kuolleista (Mark. 5:37), kun Jeesus kirkastettiin (Matt. 17:1; Mark. 9:2; Luuk. 9:28) ja kun hän oli Getsemanessa (Matt. 26:37; Mark. 14:33). Pietarin ja Johanneksen kanssa hän palautti Melkisedekin pappeuden maan päälle asettamalla Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn (OL 27:12; 128:20; JS–H 1:72).