Jaakob, Sebedeuksen poika
    Footnotes

    Jaakob, Sebedeuksen poika

    Yksi kahdestatoista apostolista, jotka Jeesus valitsi palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa. Jaakob oli Johanneksen veli ja yksi niistä kolmesta apostolista, jotka Jeesus valitsi kumppaneikseen tietyissä erityistilanteissa: kun Jairoksen tytär herätettiin kuolleista (Mark. 5:37), kun Jeesus kirkastettiin (Matt. 17:1; Mark. 9:2; Luuk. 9:28) ja kun hän oli Getsemanessa (Matt. 26:37; Mark. 14:33). Pietarin ja Johanneksen kanssa hän palautti Melkisedekin pappeuden maan päälle asettamalla Joseph Smithin ja Oliver Cowderyn (OL 27:12; 128:20; JS–H 1:72).