Tutkimisen apuneuvoja
Lehi, nefiläisten sotapäällikkö