Tutkimisen apuneuvoja
Nukkuminen


Nukkuminen

Nukkuessaan ihminen lepää toimettomuuden ja tiedottomuuden tilassa. Herra on neuvonut pyhiään olemaan nukkumatta pitempään kuin on tarpeen (OL 88:124). Nukkuminen voi olla myös hengellisen (1. Kor. 11:30; 2. Nefi 1:13) tai fyysisen kuoleman (Morm. 9:13) vertauskuva.